Skip to main content Skip to search
12 Jun 2020
58 sec
Video Overview
Creators: 
Kristine Hildebrandt

Sonam Yangjom is a Nar- Phu speaker describing his experience in the 2015 Nepal Earthquake. 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • SAB
  ŋæ̃ pa̤lpese kʰatsɛ
  म काठमान्डुदेखि आएँ
  I returned from Kathmandu.
 • SAB
  pa̤lpɛse kʰəpi t̪ṳirṳme jɛ̃ kitsɛ
  काठमान्डुबाट आउँदा त एकदम आनन्द भयो...
  While we were on our way, we were relieved.
 • SAB
  ŋimome tʑja̤mtɕɛre to̤kokomɛ to̤ kuntsom t̪o̤kopomɛ
  हामी परिवार च्याम्चेमा आईपुग्यो, धो कुन्चोम र म हामी दुईजना
  We reached Chyamche, me and Dho Kumchom.
 • SAB
  ə saŋli kʰasɛ t̪jaŋt̪asekɛ ṳrrr tsosɛkɛ ṳrrr pi̤
  भुईँचालो आएर यताबाट पो हुररर, उताबाट हुरररर भन्यो।
  No one could think of any place that was safe from the earthquake.
 • SAB
  ŋimomɛ ŋi kʰana sijɔ̃wə
  हामी दुईजना कता मर्छ होला।
  We thought we were gonna die.
 • SAB
  ŋɛ tʑɛ tʑɛke
  मेरो बच्चाहरु
  I kept thinking about my kids.
 • SAB
  ke̤t̪ɛme t̪o̤jõwə lalɛ pa̤rere mo lalɛ julɛɹe mo
  कहिले भेट्छ होला, कुनै बिदेशमा छ कुनै गाउँमै छ।
  I didn't know if we were ever going to see them again. Some were
 • SAB
  ŋæ̃ lo pre̤tɕju t̪atɕɛ
  म असि बर्षको भएँ।
  I am eighty years old.
 • SAB
  t̪iŋi kalpɛ t̪ṳkpɛ akʰɛ ŋane tʑɛ tʑɛkɛ t̪o̤jõ ki ŋæ̃
  आजजस्तो दुख आएन, म मेरो बच्चाहरु भेट्छ कि म
  I was very sad because I wasn't with my kids.
 • SAB
  julere t̪õ̤njõ a̤t̪õ̤ŋijõ ʈromtɕɛ tsut̪a t̪ʰoptɕjaɹi t̪o̤
  गाउँमा पुग्छ कि पुग्दैन होला सोचेँ, यहाँ मुस्किलले आईपुगेँ।
  I wasn't sure if I was gonna reach my village but I somehow did.
 • SAB
  ʈupi kla̤na a̤ɹtɕɛ
  बस्ने ठाउँ त छैन,
  We couldn't go inside our house.
 • SAB
  kṳr pʰusu t̪o kɹomt̪aŋ t̪ʰaŋkere ʈutɕɛ
  पाल टाँगेर घ्रोमताङ चउरमा बस्यौँ।
  So we lived in a tent.
 • SAB
  o̤t̪e̤re iŋke
  त्यसपछि अनि...
  After that..
 • SAB
  ŋa kɹatse
  म रोएँ।
  I started crying.
 • SAB
  t̪i̤mre ʈune a̤ɹpɛ lo o̤t̪e t̪aɕi t̪i̤mre ʈune a̤ɹa̤pɛ pi̤t̪e
  घरमा बस्ने छैन, यति बर्ष भएर घरमा बस्न नपाएर
  I was old and I couldn't live in my own house.
 • SAB
  ŋæ kɹa krat̪e pra̤tsɛ
  म रुँदै रुँदै हिँडे।
  I started walking with tears in my eyes.
 • SAB
  ŋa o̤t̪e kalpi t̪ṳkpɛ a̤tzi̤
  म यस्तो दुख पाएको यादै छैन।
  That was the worst time of my life.
 • SAB
  je tʑɛ̤tzeke lo tʑɛ̤ ŋæ tʑɛ̤ ʈɹṳ mo
  मेरो बच्चाहरु बर्ष, मेरो छ जना बच्चाहरु छन।
  I have six kids.
 • SAB
  ŋæ tʑɛ̤ ʈrṳp tse t̪o̤jaŋ a̤t̪o̤jõ ʈo̤mse
  मेरो छ जना बच्चाहरु भेट्छु कि भेट्दैन, सोचेँ।
  I kept thinking if I was ever going to see all of them again.
 • SAB
  ŋa kɹa kɹat̪e pra̤tsɛ
  म रुँदै रुँदै हिँडे।
  I kept walking.
 • SAB
  o̤t̪o̤rmɛ t̪alapa o̤t̪o̤ɹom
  अब के गर्ने अब।
  That's how it was.