Skip to main content Skip to search
24 Oct 2017
7 min 24 sec
Audio Overview
Creators: 
Kristine Hildebrandt

An audio interview of Sherap Choezom, a member of one of the Nepalese Himalayan mountain communities, of the Village of Lar.  The subject recounts the physical destruction of her village, the effects on their crops, and the aid received from the local government.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • NAM
  atɕɛ ʈaɕi-d̪elek
  elder.sister greeting
  दिदी नमस्कार!
  Namaste, sister!
 • SHE
  ʈaɕi-d̪elek
  greeting
  नमस्कार!
  Namaste!
 • NAM
  atɕɛ mi̤n tɕi ma
  elder.sister name what say
  दिदीको नाम के हो?
  What is your name, sister?
 • SHE
  ŋaji mi̤n ɕɛrap tɕʰøzom
  1 -POSS name Sherab Choezom
  मेरो नाम शेराब छोयजोम
  My name is Sherab Choezom.
 • NAM
  ɕɛrap tɕʰøzom jĩ
  Sherab Choezom PART
  शेराव छोयजोम हो?
  Is it Sherab Choezom?
 • NAM
  tɕjukpo atɕɛ ɣo̤tsa
  it is... elder.sister house
  केरे दिदीको घर?
  Where is your house?
 • SHE
  ŋa ɣo̤tsa kesa ɲilø
  1 house birthplace Nyile
  मेरो घर, जन्मस्थान निलोय
  My house, Nyile is my birthplace.
 • NAM
  d̪and̪a laɾpa
  now Lar -xx
  अहिले लार हो?
  Now in Lar?
 • SHE
  jɛ̤̃ d̪and̪a laɾla
  yes.. now Lar -LOC
  हो अहिले लारमा...
  Yes, now it is Lar.
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪
  and.then
  अनि
  And then..
 • NAM
  d̪aŋtɕja bø̤n̪d̪a sumpi t̪aɾi tɕilo tsʰepa
  sometime.ago tibetan.month three -POSS date it.is...date
  अस्ति (भोटेको) तेर्सो महिना तारिक केरे गते...
  Sometime ago, in the third month of Tibetan calander..
 • NAM
  tsʰepa t̪ʏ̤n̪ki ɲi̤mu t̪ʰɛ:n̪ sa pempi
  date seven -POSS day and.then daysaturday-POSS
  सात गतेको दिनमा अनि शनिवारको
  In the seventh day, on saturday...
 • NAM
  tɕʰutɕø tɕju-ɲi kʰjolla kʰala saŋgul tɕʰɛmo re wo̤ŋwã ɣaŋ atɕɛ
  watch twelve reach -xx moment earthquake big PARTcome -PTCP moment elder.sister where xx
  बार बजे पुग्न लाग्दा ठुलो भुकम्प यो आउने बेलामा दिदी कहाँ
  Where were you when the earthquake hit at around 12 o'clock?
 • SHE
  ŋa wo̤ kaŋ pɛ̤za ɲi rak ŋarã kʰim n̪aŋ ɖaŋ tɕʰʏt̪e
  1 that moment children two and 1 - REFL house inside PARTtrap -CONV
  म त्यहि बेलामा दुईवटा बच्चा र म घर भित्र अड्क्यौँ।
  At that time, me and my two children were trapped inside the house.
 • NAM
  kʰim n̪aŋ ɖaŋ jĩ
  house inside PART PART
  घर भित्रै है?
  Were you inside the house?
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ ṳn̪n̪i t̪ʰɛ:n̪ saŋgul ɣa̤ntɕuk tɕɛ ləwʑjã
  and.then after.that and.then earthquake how docome -xx
  अनि त्यसपछि भुकम्प कस्तो भएर आयो?
  How was the earthquake like?
 • SHE
  tɕjũ kʰimla tɕja tɕik t̪ʰuŋ ɣõ̤wã tɕik saʑi peji jo̤p
  xx house -LOC tea one drink egg one eat -INFdo -xx xx
  केरे घरमा चिया पिएर एउटा अन्डा खान लागेको थियो...
  I was about to eat an egg just after drinking a cup of tea.
 • SHE
  ke ɣo̤ke la̤ŋsã ṳn̪n̪i ɲjan̪ ɲjan̪ ɲjan̪ tɕewɛ d̪and̪a kʰim n̪aŋ
  sound bad rise -xx after.that hear hear heardo -xx now house inside very movecome -xx
  नराम्रो स्वर आयो सुन्दा सुन्दा अब धेरै धेरै हल्लेर आयो।
  I heard some bad noise and then the earth started to tremble.
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ ṳn̪n̪i t̪ʰɛ:n̪ tsʰat̪akut̪u
  and.then after.that and.then quickly
  त्यसपछि अनि छिटोछिटो
  Then, quickly...
 • SHE
  ṳn̪n̪i tɕʰjoŋ kʰume t̪ʰɛ:n̪
  after.that run be.able -NEGand.then
  त्यसपछि अनि भाग्न नसकेर (दौडिन)
  I could not run and..
 • SHE
  kʰim n̪aŋla pɛ̤za ɲipo ṳp t̪aŋd̪e ɣo̤ŋsɛɣo̤ŋ
  house inside -LOC children two -CLF cover xx -CONVholding.together
  घर भित्रमै दुईवटा बच्चा सँगै जम्मा गरेर अँगालो मारेर बस्यौँ।
  I lived inside the house hugging two of my children.
 • SHE
  ṳn̪n̪i-kuni tɕimeraŋ liŋd̪e saŋ tɕʰjuraŋ jala rak jṳle tɕime pʰøzaŋ
  after.that very - EMPH move -CONV water.tank water - EMPHhere.or.there very spillsend -xx
  त्यसपछि त बेसरी हल्लाएर ट्याङ्किको पानी यता र उता पोखाईदियो।
  Then, it moved badly, and the water from the tank started to spill
 • SHE
  ṳn̪n̪i ʑi:ɾa-t̪ʰalre ṳn̪raŋ ŋʏ̤raŋ d̪ø̤ si̤n̪ ɣa̤n̪a
  after.that very.scared there - EMPH weep - EMPH sitfinish where
  त्यसपछि एकदमा डर लागेर त्यहिँ रोएर बस्यो खोई अब
  Then I was scared a lot and lived there weeping.
 • NAM
  ɦã t̪ʰɛ:n̪ ṳn̪n̪i t̪ʰɛ:n̪ pʰiloʔ t̪ʰøn̪ o̤ŋba
  umm and.then after.that and.then outside come.outcome -xx
  अनि त्यसपछि बाहिर निस्केर आयो हो?
  Did you come outside after that?
 • SHE
  ṳn̪n̪i tʑjaraŋ mantʑjawa rak pʰiloʔ t̪ʰøn̪ o̤ŋme ṳn̪um ɕjalaraŋ
  after.that calm.down - EMPH NEG- calm.down -xx and outside come.outcome -NEG there smeared.mud - EMPH very - EMPH tear.apart sitxx
  त्यसपछि रोक्दै नरोकेर बाहिर निस्केर आएँ अनि त्याहाँ माटो (भित्ताको)
  It didn't stop for a long time, so I came out and saw the mud falling
 • SHE
  ŋɛ: d̪in̪i jal t̪ʰøn̪ pʰimme wo̤ ɣa̤rt̪o d̪ak tsʰul d̪al d̪øre
  1PL this -ABL above come.out go xx that wall allthis.side fall.down sitxx
  हामी याहाँबाट माथि निस्केर गएको, त्यो पर्खाल सबै यता भत्केछ।
  When went up from there, and all of that wall fell down to that side.
 • SHE
  ja̤un̪i ka d̪al wo̤ŋ si̤n̪ maun̪i ka d̪al wo̤ŋ si̤n̪ tɕime d̪al d̪ø re
  up -ABL xx fall.down come finish down -ABL xx fall.down comefinish very fall.down sitxx
  माथिबाट पो भत्केर आयो कि मुनिबाट पो भत्केर आयो, धेरै भत्केछ।
  Whether it fell down from up or down, there has fallen down a lot.
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ atɕɛraŋ tɕjukpo
  and.then elder.sister - EMPH it is...
  अनि दिदी तपाईँ केरे
  Then, sister, that...
 • NAM
  wo̤ d̪ala rak lamsaŋ t̪ʰɛ:n̪ saŋgul ji̤n̪t̪op n̪øʑjã ɣa̤ntɕuk tɕi
  that fall.down-xx moment immediately and.then earthquakeCOP -DOUBT think -xx how what think -xx
  त्यहि भत्केको बेलामा तुरन्तै भुकम्प होला कि जस्तो लाग्यो कि कस्तो के
  What did you think when the earthquake hit?, Did you know it was an
 • SHE
  ŋama re tɕjũ saŋgul ji̤n̪t̪op n̪ø mijuŋ
  earlier PART xx earthquake COP -DOUBT thinkNEG- become
  पहिला चाहिँ के हो भुकम्प हो जस्तो लागेन।
  In the beginning I did not know it was an earthquake.
 • SHE
  ŋama re ɣa̤ʑɛn̪t̪ʰuʔ n̪awa meme̤p ʈaŋ d̪ø si̤n̪
  earlier PART many -xx care NEG- xx xx sitfinish
  पहिला धेरैबेरसम्म त ख्यालै नगरीकन बसियो।
  I did not care for some time in the beginning.
 • SHE
  tɕime ɣula rak ʈa tɕime ke la̤ŋ ɣju
  very move -xx moment only very sound risewalk
  धेरै हल्लिँदा खेरि मात्र आवाज निकाल्यो।
  It only made noise when it started to move violently.
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ ṳn̪n̪i pʰiloʔ t̪ʰøn̪ wo̤ŋd̪e t̪ʰɛ:n̪
  and.then after.that outside come.out come -CONVand.then
  अनि त्यसपछि वाहिर निस्केर आएर अनि
  Then, I came outside and...
 • NAM
  ṳn̪n̪i t̪ʰɛ:n̪ tɕjukpo pɛ̤za rak atɕɛ rãla tɕjakã
  after.that and.then it is... children and elder.sister - REFL -DATanything
  त्यसपछि अनि वच्चा र दिदी तपाईँलाई केहि
  And then, for you and your children, is there anything....
 • SHE
  t̪ʰɛ:n̪ pɛ̤za
  and.then children
  अनि बच्चा
  And children..
 • NAM
  d̪o pʰotɕi rak ṳŋɣur ɖa
  stone hit -INF and like.thatlike.that
  ढुङ्गा लाग्ने त्यस्तो केही
  Hitting by the stones etc...
 • SHE
  d̪o rak ṳŋkur t̪e pʰo mijuŋ kʰim n̪aŋn̪i t̪ʰøn̪ o̤ŋ o̤ŋt̪ʰuʔ ɕjala
  stone and like.that xx hit NEG- become house inside -ABLcome.out come come -xx smeared.mud -PL very tear.apartfinish xx
  ढुङ्गा र (अरु) जस्तो लागेन घर भित्रबाट निस्केर आउँदा सम्म भित्ताको
  Nothing (stones and the like) hit us, but, the time when we came out,
 • SHE
  kʰim ɣe̤ʑi re ɣe̤ si̤n̪ si̤n̪ ɣorem d̪uk hal tsʰul pʰe makʰuŋan̪ ɣjur
  house crack -INF PART crack finish finish door -PL like.thisaround open NEG- be.able -NMLZ becomesit - xx
  घर चर्किनेहरु चर्किसकेछन ढोकाहरु यताउता खोल्न नसक्ने भईसकेछ।
  The houses were already cracked, and the doors were difficult to open.
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ tɕjukpo ṳn̪n̪i t̪awon̪i ɣa̤ntɕuk
  and.then it is... after.that main.gate -ABLhow
  अनि केरे त्यसपछि मुलढोका बाट कस्तो
  Then, from the main door....
 • SHE
  t̪awon̪i t̪ʰɛ:n̪ ɣo pʰe pʰeraŋ
  main.gate -ABL and.then door openopen - EMPH
  मुलढोकाबाट अनि ढोका खुलेकै
  The main door was open...
 • SHE
  t̪auraŋ pʰe jaja hlapi pʰe jaja ɕirkja t̪ʰøn̪ pʰin̪t̪e t̪ømi ɣa̤ɾt̪o
  before - EMPH open keep keep wind-ERG open keep keep directlycome.out go -CONV up -towards wall field wallall fall.down sit xx
  अघिनै खुल्लै राखेको हावाले खुल्लै राखेको सिधै निस्केर गएँ अगाडिको
  (The main door) was opend already by the wind, and as I came out, all
 • SHE
  pʰiloʔ pʰim me wo̤ ɣoji t̪o̤ŋ n̪um inʑi ɣa̤ʑɛn̪raŋ d̪ø re
  outside go xx that door -POSS front towards foreignermany - EMPH sit xx
  बाहिर गएको त्यो ढोका अगाडितिर बिदेशिहरु धेरै बसिरहेको थियो।
  As I came out, many foreigners were sitting there.
 • SHE
  wo̤wa d̪ak sawɛl d̪ø re
  that -PL all floor -LOC sit xx
  उहाँहरु सबै भुईँमा बसेछन
  All of them sat in the floor.
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ wo̤wi t̪ʰɛ:n̪ tɕi pɛji̤n̪ wo̤wa rem
  and.then that -PL-ERG and.then what do -xxthat -PL -PL
  अनि उहाँहरुले के गर्छन उहाँहरु...
  Then, what did they do?
 • SHE
  wo̤wa ŋa ŋo̤wa rak tʑjop t̪a o̤ŋ
  that -PL 1 cry -xx moment all lookcome
  उहाँहरु म रुँदा सबै हेर्न आयो।
  As I wept, all of them came to see me.
 • SHE
  tʑjala mantʑjala
  calm.down -xx NEG- calm.down -xx
  रोक्ने नरोक्ने बेलामा।
  When it was about to be normal..
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ kʰimtserem je jon̪ n̪um tɕi pɛji̤n
  and.then neighbour -PL right.side left.side towards whatdo -xx
  अनि छिमेकोहरु वारिपारि (दायाँवायाँ) हरु के गर्छ?
  What were the neighbours around you doing (at that moment)?
 • SHE
  kʰimtse lala n̪aŋ tɕʰʏ si̤n̪ lala pʰiloʔ n̪um
  neighbour some inside trap finish some outsidetowards
  छिमेकी कुनै भित्र अड्केको थिए कुनै बाहिर तिर
  Among neighbours, some were trapped inside while others were outside.
 • SHE
  tɕime ke laŋ d̪ø̤re ja̤u t̪ø tʑjo hlakpa n̪urpʏ ɣo̤rtsa n̪um ṳn̪n̪i
  very sound raise sit -CONV up up elder.brother LhakpaNorbu-POSS house towards after.that after.that above rungo -CONV
  धेरै कराएर माथि माथि लाक्पा नुर्बु दाईको घरतिर त्याहाँदेखी त्यहिँ
  I shouted a lot and went running upto and above brother Lhakpa
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ ṳn̪n̪i t̪ʰɛ:n̪ lamsaŋ t̪ʰɛ:n̪
  and.then after.that and.then immediatelyand.then
  अनि त्यसपछी अनि तुरुन्तै अनि
  Then, immediately...
 • NAM
  ji̤n̪a pɛ̤za pɛ̤za bu ɲipo rak t̪ʰɛ:n̪
  here children children son two -CLF andand.then
  यता बच्चा बच्चा छोरा दुईवटा अनि
  Here, two sons...
 • SHE
  bu ɲipo rak ŋaraŋ raʔ
  son two -CLF and 1 - EMPH only
  दुईजना छोरा र म मात्रै हो।
  Only me and two of my sons were here.
 • SHE
  kʰoŋ ɲi ṳn̪n̪i ja̤l ɣa̤rt̪o kakal lɛ:kal soŋ si̤n̪
  they two after.that up wall block block -xx work -LOCgo finish
  उहाँहरु दुईजना त्यहि माथि यो पर्खाल लगाउने काममा गयो।
  They two went up to make walls.
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ tʑjotʑjo ŋʏɖup t̪ʰɛ:n̪ ɣa̤n̪a jø̤t̪op n̪ø t̪ʰɛ:n̪ kʰõ:ɖa
  and.then elder.brother Ngydup and.then wherexx -DOUBT think and.then worryenter -xx
  अनि ङुईटुव दाई अनि कता छ सम्झेर (भनेर) चिन्ता लागेको थियो?
  Were you anxious about Nguitup (her husband)?
 • SHE
  jɛ̤̃ jɛ̤̃ pʰiloʔ t̪ʰøn̪ o̤ŋ me kʰo ʑi:ra-t̪ʰal mal tɕʰjoŋ wõ̤
  yes.. yes.. outside come.out come xx 3SG being.frighteneddown run come
  हो हो वाहरि निस्केर आएको थिएँ उहाँ (लोग्ने) चिन्ता भएर तल तिर कुदेर
  Yes, I was anxious about him, so I came down running after I came out.
 • NAM
  ɣa̤n̪a soŋã
  where go -xx
  कहाँ जानुभयो?
  Where did he go?
 • SHE
  ja̤u t̪ø ɕi̤ŋla ɣa̤rt̪o ka kal
  up up field -LOC wall block block -xx
  उता माथि खेतको पर्खाल छोपेको (लगाउन) गएको थियो।
  He had gone to make walls in the cornfiled.
 • NAM
  ɣa̤rt̪o ka kal jĩ
  wall block block -xx PART
  पर्खाला लगाउन (छेकेको) है?
  It was to make walls, is not it so?
 • NAM
  jɛ̤̃ t̪ʰɛ:n̪ tsʰat̪akut̪u kʰjol ləwʑjã
  yes.. and.then quickly reachcome -xx
  अँ अनि छिटोछिटो फर्केर आईपुग्यो?
  Yes, did he come fast?
 • SHE
  jɛ̤̃ ŋa kʰim n̪aŋn̪i t̪ʰøn̪ o̤ŋ o̤ŋ lɛ kʰo ja̤un̪i ɣjowa ɣol t̪ʰuʔ
  yes.. 1 house inside -ABL come.out come come xx 3SGup -ABL fast door -LOC meet come-xx
  म घरभित्रबाट निस्केको भन्दा उहाँ माथिवाट छिटो ढोकासम्म आउनुभयो।
  He came to the door faster than I came out of the house.
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ t̪a:
  and.then now
  अनि अब
  Then, now..
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ atɕɛraŋ ɣo̤rtsa ɲilø ma t̪ʰɛ:n̪ ɲiløki pun̪d̪ak
  and.then elder.sister - EMPH house Nyile PART and.thenNyile -POSS relatives -PL
  अनि दिदी तपाईँको घर निलोई हो अनि निलोयको आफन्तहरु...
  Then, your house is in Nyile, and with your relatives in Nyile...
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ jã pun̪ ʑjamen̪ jambu d̪ød̪ø d̪akla ɖewa pɛ̤ʑi tɕjuŋsã
  and.then again relatives other Kathmandu sit - sitall -DAT contact do -INFbecome -xx
  अनि अनि अरु आफन्त काठमान्डु बसेको जस्तो सम्पर्क गर्नु पायो?
  and with those who lived in Kahtmandu, did you make contact with them?
 • SHE
  ṳn̪n̪i wo̤ ɲi̤n̪ d̪e re t̪ʰɛ:n̪ pʰon̪ t̪aŋsa raŋ ɲime pʰon̪ ɖaŋ
  after.that that day xx xx and.then phonesend - land - EMPH find -NEG phone PART line - EMPHNEG- get -xx
  त्यसपछि त्यहि दिन फोन गर्ने ठाउँनै पाएन फोनको लाईन नै पाएन।
  In that day, I did not find any place to make a call.
 • SHE
  tɕime tʑjop ʑi:walraŋ t̪ʰore n̪awa tɕime mijuŋso ŋart̪on̪i raʔ pʰon̪
  very all fear -xx -xx EMPH xx -CONV care veryNEG- become -xx tomorrow -ABL only phone send
  धेरै जस्तो डराउनमै लागेर यादनै त्यति भएन भोलिपल्ट देखि फोन गर्यो।
  Because I was so scared, I could not care about this, and I started
 • NAM
  ji̤n̪aŋ wo̤ kaŋ saŋgul lã̤ kaŋ t̪a:
  neverthless that moment earthquake rise momentnow
  तरपनि त्यहि बेला भुकम्प आएको (उठेको) बेला
  Anyway, at that moment, when the earthquake hit...
 • NAM
  ŋala re raŋ rã n̪aŋmi ja̤mu o̤ŋ ɣø kaɾpa
  before xx EMPH REFL inside -towards good come need must
  पहिला चाहिँ आफ्नो आफ्नो परिवार राम्रो हुनु जरुर हो
  It is good to be all of our family to be safe.
 • NAM
  ṳn̪n̪i t̪iŋma re t̪ʰɛ:n̪ ɲa
  after.that after xx and.then again
  अनि पछिको चाहिँ अनि फेरि
  Then, later on, again..
 • NAM
  ja̤u ɲilø mi rak t̪ʰɛ:n̪ jambʏ mirem kʰõ:ɖa ɕjuʑjã
  up Nyile man and and.then Kathmandu-POSS man -PL worryenter -xx
  माथि निलोयको मान्छे र अनि काठमान्डुको मान्छे हरु (लाई) चिन्ता लाग्यो?
  Were you anxious about men from Nyile and Kathmandu?
 • SHE
  ɕjuwa tɕime haltsʰul pʰon̪ ɖa t̪aŋsa tsʰold̪e ʈʰriʑi ʈʰriwa
  enter -xx very around phone like.that send - landsearch -CONV ask -INF ask -xx
  चिन्ता भयो (छिर्यो) धेरै यताउता फोन जस्तो गर्ने ठाउँ खोजेर सोध्न
  Yes, I was anxious, so I looked around the phone booth and asked
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ t̪a: ŋart̪o ma re raʔ haɣoʑjã
  and.then now tomorrow times xx onlyknow -xx
  अनि अब भोलि भन्नेचाहिँमा थाहा पायो?
  Did you know only next day?
 • SHE
  ŋart̪o ma re raʔ haɣoʑjuŋ
  tomorrow times xx only know -xx
  भोली पल्ट मात्र थाहा पायो।
  Yes, I knew it next day.
 • NAM
  ʑjop t̪ʰaŋbo jo̤p a:
  all fine xx QUE
  सबै सन्चै है?
  All were fine?
 • SHE
  wo̤ ɲi̤n̪ d̪e ã:ji ã: maŋɕjo ʈʰri ɣju ã:ji t̪o:n̪d̪a raʔ haɣoʑjuŋ
  that day xx mother -POSS mother most ask walkmother -POSS about only know -xx
  अँ त्यहि दिनमा आमाको बारेमा धेरै सोधेर गएँ आमाको बारेमा मात्रै थाहा
  Yes, in the same day, I tried to know about my mother, and I knew
 • SHE
  wo̤ t̪ʰɛ:n̪ kora ɣja̤ure tɕjukpo n̪um kʰɛlɕjul d̪ũd̪a
  that and.then about -xx become -CONV it is... towards xxxx
  हो कोरा गरेर त्यता तिर परेको रहेछ नि।
  Yes, she got trapped while doing Kora around there.
 • SHE
  koʈi wo̤ ɣṳʔ tɕik n̪um kʰɛl t̪awa mi koʔla re matɕʰjʏ t̪e
  room.POSS that corner one towards be.stuck xx man under -LOC xxNEG- xx xx
  कोठाको कुनातिर पर्यो होला मान्छेको तल (किचेको) चाहिँ परेको छैन।
  She might have trapped somewhere in the corner, but she was not
 • SHE
  ṳn̪n̪i wo̤ pun̪ bõ̤ tɕik ɣompal jo̤p wo̤d̪iɛ lɛn̪ ɕja̤t̪e
  after.that that relatives daughter one monastery -LOC xxthat - this take put -CONV
  हाम्रो त्यो आफन्त एउटा छोरी गुम्बामा छ त्यहिले लिएर राखेको छ।
  One of our relative's daughter is in Gumba there, and she has taken
 • NAM
  ə̃ t̪ʰɛ:n̪
  yeah and.then
  अँ अनि
  Then, now..
 • SHE
  ŋama wo̤ ɣo̤ʑuŋ
  earlier that hear -xx
  पहिला त्यो सुन्यो।
  First, I heard this news.
 • SHE
  wo̤ kʰatɕʰɛsø ʈʰri wo̤ ɣo̤tɕuŋ ṳn̪n̪i t̪ʰɛ:n̪ ja̤w le awa ja̤
  that most.important ask that hear -xx after.that and.thenup yak.house father xx
  त्यहि सबैभन्दा महत्वपुर्ण त्यहि सोध्यो त्यहि सुन्यो त्यसपछि गोठमा
  It was the most important news for me, and my father was in the
 • SHE
  le ʈʰri le ɕjaɣpa ɲi sumn̪i raʔ haɣotɕjuŋ
  yak.house ask yak.house day two three -ABL only know-xx
  गोठमा सोधेको गोठबाट दुईतिन दिन पछि मात्र थाहा पायो।
  Though I asked there in the cattle house, I could know about it only
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ t̪a: t̪ʰɛ:n̪ laɾ jṳlɖøla t̪ʰɛ:n̪ kjon̪ maŋlø t̪aŋ n̪u
  and.then now and.then Lar village -LOC and.then losshow.much send - xx
  अनि अब लार गाउँमा चाहिँ कतिको क्षति गर्यो?
  How much damage incurred in Lar village?
 • NAM
  ɣo̤tsa ma
  house PART
  घर नि!
  To the houses!
 • SHE
  t̪a: mi raŋ t̪e tɕime kjon̪ majuŋ d̪u ɣo̤tsa r̪e maŋtɕʰɛjaraŋ ɣɛ̤so
  now man EMPH xx very loss NEG- become xx house xxmost.of - EMPH crack -xx
  अब मान्छेलाई चाहिँ धेरै क्षति भएन घरचाहिँ धेरै जस्तो चर्क्यो।
  There was not much effect to the men, but most of the houses were
 • SHE
  tɕik ɲi tɕik ɣɛ̤me t̪ʰoŋã rak mat̪ʰoŋã rak ma ma̤m ɣɛ̤:tɕire
  one two one crack -NEG see -xx and NEG- see -xx andsay NEG.COP crack -INF xx all crack -xx
  एउटा दुईवटा चर्केको छैन, ठुलो र सानोको कुरा बाहेक चर्किने चाहिँ
  Except few, most of the houses have got cracks in them.
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ ɖʏ:nɖoremla t̪ʰɛ:n̪ kjon̪ ɖa t̪aŋsã
  and.then cattle -PL -DAT and.then loss like.thatsend -xx
  अनि गाईवस्तुहरुलाई अनि क्षति भयो (गर्यो)?
  Has there been any loss of cattle?
 • SHE
  t̪a: ɖʏ:nɖoraŋ t̪e ken
  now cattle - EMPH xx loss
  अब गाईवस्तुहरुलाई त क्षति
  As for the loss of cattle...
 • SHE
  ji̤n̪al raŋ d̪e majuŋ ji̤n̪a haltsʰul tɕʰjoŋsa d̪ɛ̤̃ũ soŋwɛ aj
  here -LOC EMPH xx NEG- become here aroundrun - land easy go -xx PART around run -CONVand.then
  यता तिर भएन होला यताउता दौडिने ठाउँ राम्रो भएर है यताउता दौडेर अनि
  There might not have been so much damage to them because of the wider
 • SHE
  ken̪ tɕime majuŋd̪e
  loss very NEG- become - xx
  क्षति धेरै भएको छैन।
  There has not been much damage.
 • SHE
  kaŋpa tɕʰjaka rak ṳŋɣur tɕjakã majuŋd̪e
  leg break-xx and like.that anythingNEG- become - xx
  खुट्टा भाँचेको जस्तो केहि भएको छैन।
  There has been nothing like breaking of legs.
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ ji̤n̪ala t̪ʰɛ:n̪ tɕjukpo lopʈalla ken t̪aŋ na
  and.then here -LOC and.then it is... school -LOC losssend xx
  अनि यता अनि के भन्छ स्कुलमा क्षति गरेको छ?
  Has there been any damage to school?
 • SHE
  jɛ̤̃ iskul d̪e iskul tɕik d̪al si̤n̪
  yes.. school PART school one fall.downfinish
  हो स्कुल स्कुल एउटा भत्केको छ।
  Yes, one school has been damaged.
 • SHE
  wo̤ ɲiŋba tɕik jo̤p wo̤ re
  that old one xx that xx
  त्यो पुरानो एउटा छ त्यहि
  The old one was damaged.
 • SHE
  tɕik pʰuŋzala raŋ d̪al si̤n̪
  one totally EMPH fall.down finish
  एउटा सबै पुरैनै भत्केको छ।
  One has been damaged totally.
 • SHE
  samparaŋ d̪e kjon̪ majuŋ ji̤na
  new -EMPH PART loss NEG- becomexx
  नयाँ चाहिँ क्षति नभएको होला।
  The new one might not have been damaged.
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ t̪a: iskul so̤ʑi ketɕja ɖa d̪ua
  and.then now school make -INF talk like.thatxx -xx
  अनि अब स्कुल बनाउने कुरा जस्तो छ?
  Is there any plan to make school?
 • SHE
  iskul so̤ʑi tɕi tɕjũ
  schoolmake -INF what xx
  स्कुल बनाउने के छ?
  What about making school?
 • SHE
  d̪and̪a tɕik ketɕja haɣo majuŋ
  now one talk know NEG- become
  अहिले सम्म कुरा थाहा पाएन।
  I do not know about it till now.
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ tɕjukpo mani rak
  and.then it is... Mani and
  अनि के रे माने र....
  Then, Mane and...
 • NAM
  manirem maŋlø d̪alsã
  Mani -PL how.much fall.down -xx
  मानेहरु कतिको भत्क्यो?
  How much damage has been to Manes?
 • SHE
  mani re t̪a: ja̤un̪i mau t̪ʰuʔ raŋ tɕʰokaŋn̪i ma̤un̪i ja̤l raŋ d̪al
  Mani xx now up -ABL down meet EMPH Chhoekang -ABLdown -ABL up EMPHfall.down
  माने चाहिँ माथिदेखि तलसम्मै छोकाङदेखि तल माथिनै अनि
  As for Manes, all of them from top to botton, from Chhoekang....
 • SHE
  d̪alsɛ raŋ d̪al soŋ maŋtɕʰɛja d̪al soŋ
  fall.down -xx EMPH fall.down go most.of fall.down go
  भत्क्यो पुरैनै भत्क्यो
  All of them were damaged.
 • SHE
  ji̤n̪am ɣã mani re t̪ʰɛre d̪also
  to.here towards Mani xx allfall.down -xx
  यतातिर पनि मानेहरु सबै भत्क्यो।
  All of Manes around here were damaged.
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ ɣompa
  and.then monastery
  अनि गुम्वा?
  Then Gumba?
 • SHE
  ɣompaŋ maŋtɕʰɛja raŋ ɣɛ̤ si̤n̪ t̪a: ɣompa ɣɛ̤kosɛ hruk jo̤p sɛ
  monastery -ALSO most.of EMPH crack finish now monasterycrack -xx -xx only xx xx
  धेरै गुम्बा जस्तो चर्केको छ अब गुम्बा धेरै हरु चर्केकै छ होला।
  There are cracks in most of the Gumbas.
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ man̪i rak ɣompa rem t̪ʰɛ:n̪ t̪a:
  and.then Mani and monastery -PL and.then now
  अनि माने र गुम्बाहरु अब...
  Then, Mane and Gumbas..
 • NAM
  zobtsø ɖa t̪aŋtɕi ʑjuŋsã jṳlwaremki
  maintenance like.that send -INF become -xxcommunity -xx -PL -ERG
  मिलाउन जस्तो गर्न गाउँलेहरुले पायो।
  Have they got chance to repair them?
 • SHE
  manila re jṳlwa d̪akʈaŋ pʰimba t̪ʰɛ:n̪ ɣompala re d̪and̪a
  Mani -LOC xx villager all go -xx and.then monastery -LOCxx now
  मानेलाई गाउँले सबैले काम गर्यो अनि गुम्बामा चाहिँ अहिले...
  As for Manes, all the villagers helped (to fix them), but for
 • SHE
  tɕimerã tɕik majuŋ ɕɛʔ
  very - EMPH one NEG- become xx
  धेरैजसो नआएको होला।
  Most of them did not come.
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ la̤m maŋlø n̪o̤ŋ soŋ
  and.then path how.much ruin go
  अनि बाटो कतिको बिग्रियो?
  How much damage was there in the path?
 • SHE
  la̤m tɕime ka:poraŋ t̪e man̪o̤ŋ ɕɛʔ d̪uk
  path very difficult - EMPH xx NEG- ruin xx like.this
  बाटो धेरै गाह्रोजस्तो बिग्रेको छैन होला, त्यस्तो
  (I think) the paths were not much damaged.
 • SHE
  tɕime ɣɛ̤ʑiraŋ t̪e tɕime ɣɛ̤ si̤n̪
  very crack -INF -EMPH xx very crackfinish
  धेरै चर्किन त धेरै चर्केको छ।
  There might be a lot of cracks there.
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ tɕjukpo t̪ʰɛ:n̪ mani zobtsø t̪aŋã ɲi̤ma maŋlø t̪ʰosã
  and.then it is... and.then Mani maintenance send -xx dayhow.much xx -xx
  अनि केरे अनि माने मर्मत गर्नलाई कति दिन लाग्यो?
  How much days did the men spend to repair those Manes?
 • SHE
  t̪a: ɲi̤ma
  now day
  अब दिन।
  As for days...
 • SHE
  zo̤ŋan̪ tɕik ɖo jopa joŋan̪ tɕik ɖo
  make -NMLZ one go food cook -NMLZ one go
  (माणि) बनाउनको लागि एकजना जान्छ अनि खाना बनाउनको लागि एकजना जान्छ।
  One went to repair Mane while another went to cook food.
 • SHE
  ɕjaɣpa sumzø ni
  day three -around xx
  तिन दिन जतिमा...
  Around in three days....
 • SHE
  tɕʰɛraŋ tɕʰɛme pʰim
  break -EMPH break -NEGgo
  नछुटिईकन पर्छ (पालो) (लगातार पर्छ)
  The turn arrives to go there.
 • SHE
  ṳn̪n̪i tsaratsure pʰimba
  after.that little go -xx
  त्यसपछि चानचुन गयो (अलिअलि-माणी वनाउन)
  Then, It did not took long afterwards.
 • NAM
  wo̤ kulŋan̪ jṳlwaraŋ ji̤mba
  that order -NMLZ villager -EMPHCOP -xx
  त्यो काम लगाउने गाउँलेनै हो?
  Was the work done by villagers themselves?
 • SHE
  jɛ̤̃ jṳlwaraŋ ʈʰɾø ɖille
  yes.. villager -EMPH discussionagree.CONV
  हो गाउँलेहरुकै सल्लाह मिलेर...
  Yes, by discussing with villagers!
 • SHE
  lala ɲi t̪ʰøn̪ŋa ji̤ lala re re
  some two come.out -xx xx some one one
  कुनै कुनै दुईवटा आउँछ, कुनै कुनै एउटा एउटा (आउँछ)। (काम गर्ने
  One or two men from every house helped to do the work.
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ t̪a: d̪ukt̪e: t̪ʰɛ:n̪
  and.then now xx and.then
  अनि अब खास अनि
  Then, mainly...
 • NAM
  ŋerãji jṳlji mitiŋ pɛsa rak ɣabisə bəbən rak
  1PL-POSS community -POSS meeting do - land and VDC buildingand
  हाम्रो गाउँको मिटिङ गर्ने ठाउँ र गाविस भवन र
  Our village's meeting house, and the VDC building...
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ d̪ukt̪e:
  and.then xx
  अनि खास
  And then, particularly...
 • NAM
  ṳŋɣur saʑja ʈʰopla ʑjuŋsã
  like.that land lossbecome -xx
  त्यस्तो जग्गा खेर (क्षति) भयो?
  Has there been damage to such properties?
 • SHE
  ɣabisərem api api ɣɛ̤ji̤n̪ a: d̪alɕɛraŋ t̪e man̪d̪al d̪e
  VDC -PL little little crack -xx xx fall.down -xx -EMPHxx NEG-fall.down xx
  गाविसहरु (भवन) थोरै थोरै चर्क्यो होला पुरै भत्किन चाहिँ भत्केको छैन।
  There might be some cracks in VDC buildings though there has not been
 • SHE
  samba zøzø soŋ d̪e o̤k
  new made go xx xx
  भर्खर नयाँ बनाएकोले होला।
  Maybe, it is because they were newly made!
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ ɕi̤ŋla ɕi̤ŋji saʑja waʔtɕi rak t̪ʰɛ:n̪
  and.then field -LOC field -POSS land tear.apart -INF andand.then
  अनि खेतको जग्गा उप्केर आउने र अनि
  Then, something like damage to the cornfiled and..
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ lozola t̪ʰɛ:n̪ ɣa̤ntɕuk
  and.then crops -LOC and.then how
  अनि अन्नवालिमा अनि कस्तो?
  How about effects in the crops?
 • SHE
  ɕi̤ŋla wo̤ t̪ʰã: t̪ʰã: api api waʔ si̤n̪ d̪e
  field -LOC that side side little little tear.apart finishxx
  खेतमा त्यहि छेउछेउ थोरै थोरै उप्केछ।
  There has been minor damages in the edges of the cornfield.
 • SHE
  linʈɛ d̪om kaŋ kã: tsi zø waʔt̪e t̪ʰã: t̪ʰã:rem
  sometimes two.hands.spread.distance xx calculation -aroundtear.apart -CONV side side -PL
  कुनै बेलामा दुईहात-वारपार (दुईमिटरजति) उप्केको छेउछेउहरु....(वारीको)
  Somewhere in the cornfields, there are around 2 meters long cracks.
 • SHE
  t̪ʰɛ:n̪ kṳŋ d̪em t̪e waʔt̪e waʔme
  and.then middle -PL xx tear.apart -CONVtear.apart -NEG
  अनि विचतिर चाहिँ उप्किन न त उप्केन।
  Are there any cracks in the middle of cornfields?
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ lozod̪emla ken
  and.then crops -PL -LOC loss
  अनि अन्नवालिहरुलाई क्षति?
  And about the loss of crops?
 • SHE
  t̪ʰɛ:n̪ lozo t̪e tɕime ken̪ ʑjuŋso
  and.then crops xx very lossbecome -xx
  अनि अन्नवालिलाई धेरै क्षति भयो।
  There is much effect to the crops.
 • SHE
  tɕiji̤ŋ makeso ɣeza api tɕik keso
  what.ALSO NEG- grow -xx potato little one grow -xx
  (अरु) केहि उम्रेन, आलु अलिकति चाहिँ उम्रेर आयो (उम्र्यो)।
  Nothing grew except some potatoes.
 • SHE
  n̪e ŋama lɛʔ ɣṳʔ tɕikã: ma̤m
  wheat earlier than corner xx NEG.COP
  गहुँ पहिलाभन्दा एक छेउपनि होईन (पहिलाको धेरै थोरै भयो)
  The wheat is very less compared to previous years.
 • SHE
  pʰɛka rakã ma̤m ɣṳʔraŋ tɕik
  half that.much NEG.COP corner -EMPH one
  आधि पनि होईन, छेउनै हो।
  Not even half, it is quite less.
 • SHE
  tɕʰjaʔ tɕʰjaʔsɛraŋ tɕʰjaʔ ɣṳʔ tɕikã lʏ̤so
  decrease decrease -xx -EMPH decrease corner xxremain -xx
  घट्यो धेरै घट्यो एउटा छेउ बच्यो।
  It decreased a lot; only a bit is saved.
 • SHE
  ɣo ʑi t̪aŋzin̪ ɣo tɕikã: jø̤pa
  part four if.done part xxxx
  चार भागमा एक भाग जति नि होला?
  Around one quarter only.
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ t̪a: wo̤ lozo d̪e saŋgulkiraŋ ŋɛwa ji̤n̪t̪op n̪øji̤n̪a
  and.then now that crops xx earthquake -ERG -EMPH damage -xxCOP -DOUBT think -xxQUE
  अनि अब त्यो अन्नवालि चाहिँ भुकम्पलेनै विनाश भएको जस्तो लाग्छ?
  Do you think that the effect in crops is by only the earthquake?
 • SHE
  saŋgul ji̤n̪t̪op t̪ʰɛ:n̪ t̪ʰama tɕime ɕjarsã wo̤re ji̤n̪t̪op
  earthquake COP -DOUBT and.then drought very happen -xx thatxx COP -DOUBT
  भुकम्पले हो कि धेरै खडेरी भएकोले हो कि
  Either it is due to earthquake or by the drought...
 • SHE
  ɣṳŋka kʰa: ɣjab ka̤ŋn̪aŋ ɣo̤ke hruk d̪aŋ ŋɛ̤ko hrukd̪aŋ
  winter snow fall whatever bad all -EMPH damage -xxall -EMPH
  हिउँदो हिउँ परेर जे भएपनि नराम्रै हो बिग्रकै हो।
  Or by the snow-fall in the winter, whatever it could be, there has
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ t̪ʰɛ:n̪ t̪a: atɕɛraŋki semlola d̪i saŋgul d̪e tɕi ji̤n̪t̪op
  and.then and.then now elder.sister -EMPH -POSS opinion -LOCthis earthquake xx what COP -DOUBTthink -xx
  अनि दिदि तपाईँको विचारमा यो भुकम्प चाहिँ के होला जस्तो लाग्छ?
  And, in your opinion, what could be the earthquake?
 • SHE
  tɕi rak tɕi
  what and what
  के र के (के न के)
  What..(I am no sure!)
 • SHE
  tɕimerã hamikoji t̪a: mi ɕɛt̪aŋla pɛ na saʑja ɲamd̪e
  very - EMPH understand.NEG.xx now man saying -LOC do xxland pollute-CONV
  धेरै नै थाहा छैन, मान्छेले भनेको अनुसार जमिन जुठो परेर...
  I do not know more, but according to other people it is because of
 • SHE
  sapt̪a d̪ak ʈʰrøre ji̤m ɕɛʔ maŋan̪ʑjor
  land.god all be.angry -CONV COP xx say -NMLZlike
  देवता (जमिनको देवता) हरु रीसाएर हो भनेको जस्तै..
  (And) it is because of the land gods getting angry.
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ t̪a: saŋgul ŋala t̪ʰɛ:n̪
  and.then now earthquake before and.then
  अनि अब भुकम्प अगाडि अनि
  Then, before earthquake...
 • NAM
  ji̤n̪a tɕjukpo laɾki jṳlɖøla t̪ʰɛ:n̪
  here it is... Lar -POSS village -LOC and.then
  यता के रे लारको गाउँमा अनि
  In Lar village...
 • NAM
  ɣa̤ntɕuk tɕjukpo
  how it is...
  कस्तो केरे?
  That is...
 • NAM
  kjon̪ tɕjukpo
  loss it is...
  क्षति केरे
  The loss..
 • NAM
  saŋgul la̤ŋd̪e kjon̪ d̪ak t̪ʰɛ:n̪ saŋgul la̤ŋmeki ŋala jṳl d̪i
  earthquake rise -CONV loss and and.then earthquakerise -NEG -POSS before community this difference whathappen -xx
  भुकम्प उठेर आएको क्षति र आउने भन्दा अगाडिको गाउँको फरक के भयो?
  What differeneces do you find between the time before earthquake and
 • SHE
  kʰepar t̪a: tɕi maʑi wo̤
  difference now what say -INF xx
  फरक अब के भन्ने होला।
  The differences, what to say!
 • SHE
  kʰepar t̪a: ʑi:ʈaki aj le tɕi ɣjaβn̪aŋ t̪ʰɛ:n̪ sem t̪en̪t̪en̪ meme̤p
  difference now fear -ERG PART work what fall/do -xx -ALSOand.then soul true NEG- xx
  फरक चाहिँ डराएर काम जे गरे पनि अनि मन चाहिँ एक ठाउँमा नबस्ने (चन्चल)
  The (main) differene is that our mind has been quite confused because
 • SHE
  tʑjawa-tʑuwɛ tɕjaʔtɕi rak kjurtɕi rak tʑɛre sem ʈʰuse ʈʰure t̪ʰɛ:n̪
  damage.badly break -INF and throw -INF and do -CONV souldeform -xx deform -CONV and.then put -xx put run walk
  झ्यावाझुवे (राम्रो-नराम्रो सबै मिसिएको) फुटाउने र फाल्ने गरेर मनचाहिँ
  Because of all these events, our mind has been quite confused by the
 • SHE
  ɣa̤ʑɛn̪ kʰepar t̪e ɣa̤ʑɛn̪ tʑjuŋ ɕɛʔ
  many difference xx many become/get xx
  धेरै फरक (धेरै) भयो होला।
  There has been quite a lot differences.
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ tɕjukpo d̪and̪a atɕɛraŋ ɣo̤tsa t̪ʰɛ:n̪ t̪a: apitɕik ken
  and.then it is... now elder.sister -EMPH house and.thennow little.bit lossdo.xx
  अनि के भन्छ अहिले दिदी तपाईँको घर र अनि अलिकति क्षति गरेको
  And, your house, that is, the cracks in your house...
 • NAM
  haltsʰul ʈuʈu t̪ʰɛ:n̪ ɣɛ̤ke re t̪ʰɛ:n̪ apitɕik zopkjor t̪aŋtɕi ɖa
  around stirstir and.then crack crack xx and.thenlittle.bit repair send -INF like.thatbecome -xx
  यताउता चलाएको चाहिँ अनि चर्केको यो अलिकति मर्मत गर्न जस्तो पायो?
  Have you got chance to repair the damages in your house?
 • SHE
  ɣɛ̤ko t̪e ɣɛ̤ko raŋ tɕʰjap jo̤p t̪a: jamba ɕʏ̤ko t̪ʰɛ:m d̪ak ja̤dzu
  crack -xx xx crack -xx -EMPH same xx now stone.slabpeel -xx PL all properly cover -xx
  चर्केकोहरु चाहिँ चर्केकै छ अब ढुङ्गाको-छाना निस्किएकोहरु चाहिँ अलि
  These cracks are still there, but the stone slabs have been fixed now.
 • SHE
  kab kab ɣṳr kab kab tʑɛwa
  cover cover tent cover coverdo -xx
  छोप्ने छोप्ने पालले छोप्ने गर्यो।
  And we spread tents over them.
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ ŋama tɕjoʔʈa jo̤pop apitɕik minɖa jo̤p
  and.then earlier similar xx -DOUBT little.bit NEG- like.thatxx
  अनि पहिलाजस्तो थियो कि अलिकति फरक छ?
  Has there been any differences?
 • SHE
  apitɕik minɖa jo̤p ɣo̤rem d̪uk t̪ʰɛ:n̪ ɣa̤:dzu lɛjoʔ sɛ hruk ɖaŋ
  little.bit NEG- like.that xx hear -PL like.this and.thenmore.difficult not.straight xx allPART
  अलिकति फरक छ, ढोकाहरु तान्नलाई गाह्रो अलि बाङ्गो जस्तो छ
  Only some; it is a bit difficult to open doors which are somehow bent.
 • SHE
  t̪ʰɛ:n̪ tsikpa ɣɛ̤ko t̪ʰɛ:m kʰa d̪aŋ d̪aŋraŋ tɕʰjap jo̤p
  and.then wall crack -xx PL mouth openopen -EMPH same xx
  अनि भित्ता (पर्खाल) चर्केकोहरु चाहिँ मुख खुलेकै त्यस्तै छ (ठुलो
  And the cracks in walls are still same.
 • SHE
 • NAM
  saŋgul ŋala ji̤n̪am saŋgul la̤ŋme ŋala ji̤n̪am pʰiloʔ miɖa t̪ʰoŋʑjã
  earthquake before to.here earthquake rise -NEG before to.hereoutside man -PL see -xx
  भुकम्प अगाडि यतातिर, भुकम्प नउठेको अगाडि (आउनु भन्दा अगाडि) यतातिर
  Did you see any foreigners around here before the earthquake?
 • NAM
  inʑiɖa
  foreigner like.that
  खैरे जस्तो।
  Like westerners!
 • SHE
  inʑi maŋbo wo̤ŋanpa saŋgul la̤ŋme
  foreigner many come -NMLZ -xx earthquakerise -NEG
  खैरै धेरै आउँछन, भुकम्प उठेको भन्दा (अगाडि)
  Many of them came before the earthquake.
 • SHE
  saŋgul la̤ŋ la̤ŋt̪ʰuʔ t̪e inʑi ɣa̤ʑɛn̪raŋ
  earthquake rise rise -xx xx foreignermany -EMPH
  भुकम्प उठ्ने सम्म (अगाडि) खैरै धेरै (आयो।)
  Many foreigners came before the earthquake.
 • SHE
  ma̤ŋɲuŋ tɕik ma̤m ŋala tɕʰɛraŋ tɕʰɛmɛʔ wo̤ŋanpa
  more.or.less one NEG.COP before break -EMPH break -NEGcome -NMLZ -xx
  धेरै थोरै बाहेक दिनमा नछुटिकन (नरोकिकन) आउँछन।
  The foreigners came almost all time.
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ saŋgul la̤ŋd̪e wo̤wa inʑirem ɣa̤ntɕjuk tʑɛ
  and.then earthquake rise -CONV that -PL foreigner -PLhow do
  अनि भुकम्प उठेर उहाँहरु खैरे हरु कस्तो गर्यो? (आयो कि आएन?)
  Are there foreigners here even after the earthquake?
 • SHE
  saŋgul la̤ŋd̪e inʑi ɣa̤ʑɛn̪ tɕik ka̤ŋnaŋ tɕjap-ɣɛ̤ tɕurɣṳ tɕik jo̤p
  earthquake rise -CONV foreigner many one whatevereighteen nineteen one xxxx
  भुकम्प आएर खैरे धेरै छ त्यहि बेलामा अठार उन्नाईस जस्तो छ होला।
  After the earthqauek, there are many foreigners here; there were
 • SHE
  bṳrʑila ɣa̤ʑɛn̪ lʏ̤so ɕjaɣpa tɕe-ŋa zø
  Bhurji -LOC many remain -xx day fifteen -around
  भुर्जिमा (गाउँको नाम) धेरैसम्म अड्क्यो पन्ध्र दिन जति
  They got trapped in Bhurji for around 15 days.
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ ṳn̪n̪i
  and.then after.that
  अनि त्यसपछि।
  Then...
 • SHE
  tɕju tɕe-ŋazø lʏ̤so ṳn̪n̪i kʰoŋɖõ n̪amɖel wo̤waŋ saʑi minʑjor
  ten fifteen -around remain -xx after.that they.POSS helicoptorthat -PL -ALSO food NEG- get NEG- get
  दस पन्ध्र जति अड्क्यो होला त्यसपछि उहाँहरु आफै हेलिकप्टर उहाँहरु पनि
  They remained here for 10/15 (days); then, they themselves called a
 • SHE
  ma̤u n̪um ɲo ɖoɖo ja̤u n̪um ɲo ɖoɖo d̪ak sare t̪ʰɛ:n̪ ṳn̪u saji d̪ø̤
  down towards buy go - go up towards buy go - go allcollect -CONV and.then there collect -xx sit
  तलतिर किन्न जाने जाने माथितिर किन्न जाने जाने सबै जम्मा गरेर त्यहि
  They went to buy foods up and down, and survived by collecting those
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ atɕɛraŋ t̪ʰɛ:n̪
  and.then elder.sister -EMPH and.then
  अनि दिदी तपाईँ
  Then, you...
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ saŋgul la̤ŋ si̤nd̪e wo̤ ɲi̤mu re ɣa̤n̪ala
  and.then earthquake rise finish -CONV that day xxwhere -LOC
  अनि भुकम्प आएपछि को दिनमा चाहिँ कता (हो)?
  Where did you live that day (the day when earthquake hit)?
 • NAM
  ɣa̤n̪a d̪ø̤
  where sit
  कहाँ बस्यो?
  Where did you live?
 • SHE
  ŋɛ wo̤ ɲi̤n̪ n̪oʔmu d̪ak sare kʰimtse rak ɖrild̪e d̪ak ɕi̤ŋn̪aŋ d̪ø̤wa
  1PL that day night all collect -CONV neighbour andmix -CONV all field - inside sit -xx
  हामी त्यो दिनरात सबै जम्मा भएर छिमेकी सँग मिलेर सबै खेत भित्र बस्यो।
  We all neighbours gathered together and lived in the cornfield.
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ jopt̪arem ɣa̤ntɕuk
  and.then food -PL how
  अनि खानाहरु कस्तो (मिल्यो)?
  What foods did you get?
 • SHE
  jopt̪a t̪a: ɲi̤n̪kja̤ ɲi̤n̪-tsʰɛn̪ tɕikla jopt̪a tɕik sɛre ralarule
  food now whole.day all.day.night one -LOC foodone eat -CONV xx they capable -PL -POSS cook come -CONV
  खाना चाहिँ दिनभरि, एक दिनरातमा खाना एउटा खाएर त्यस्तै (ठिकठिकै),
  In whole 24-hour, we could have only one meal.
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ ɕjaɣpa maŋlø d̪a: maŋlø pʰiloʔ d̪ø̤
  and.then day how.much month how.much outsidesit
  अनि कति दिन जति कति महिना जति बाहिर बस्यो?
  Then, for how many days did you live outside?
 • SHE
  ṳn̪n̪i ɕjaɣpa d̪a: tɕikzø
  after.that day monthone -around
  त्यसपछि दिन..एक महिना जतिबाट
  Then, for one about one month...
 • SHE
  ŋama ja̤u t̪ø ɕjaɣpa ɣa̤ʑɛn̪ d̪ø̤wa
  earlier up up day manysit -xx
  पहिला उता माथि धेरैदिन बस्यो।
  We lived for long time up there.
 • SHE
  ʑi ŋa d̪ø̤wa
  four five sit -xx
  चारपाँच (दिन) बस्यो।
  For about 4/5 days.
 • SHE
  ṳn̪n̪i ji̤n̪a paŋd̪aŋla d̪ø̤wa
  after.that here grass.field -LOC sit -xx
  त्यसपछि यता चउरमा बस्यो।
  Then, we lived here in the field.
 • SHE
  ṳn̪n̪i ɲa d̪ø̤tɕø mepa ŋeraŋkja ro̤me ke:re
  after.that again sit.xx NEG-xx 1PL -PL alone be.apart-CONV
  त्यसपछि फेरि बस्न नसकेर हामीहरु आ-आफ्नै छुट्यो (छुट्टाछुट्टै बस्यौँ)
  After that, we could not live there, and we lived separately.
 • SHE
  t̪ʰɛ:n̪ raŋ raŋsi wo̤ jillon̪i jaun̪aŋ jopa jø paŋɖaŋ n̪um ɲa̤lwa
  and.then REFL REFL.POSS that courtyard -ABL cottage - inside foodcook grass.field towardssleep -xx
  आ-आफ्नो त्यो आँगन रछान (छाप्रो) तिर खाना पकाएर चउरमा सुत्यो।
  We made food in our yard, and managed to sleep in the field.
 • NAM
  d̪a: tɕikzø jĩ
  month one -around PART
  एक महिना जति हो?
  For about one month?
 • SHE
  d̪a: tɕik hlazø ɲa̤l ɕɛʔ
  month one more -around sleepxx
  एक महिना भन्दा बढि सुत्यो होला
  We slept there for more than one month.
 • SHE
  ṳn̪n̪i ɲa d̪a: tɕik hlan̪i ɲa tsʰula ji̤w ji̤w hala t̪ʰøn̪ t̪ʰøn̪ tʑɛ
  after.that again month one more -ABL again this.side -LOC hidehide that.side -LOC come.out come.out do
  त्यसपछि फेरि एक महिना पछि फेरि यतापट्टि लुक्ने लुक्ने गरि उता निस्कने
  Then, for another one month, sometimes we went in and sometimes we
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ d̪i saŋgul la̤ŋd̪e t̪ʰɛ:n̪
  and.then this earthquake rise -CONV and.then
  अनि त्यो भुकम्प आएर अनि
  Then, by that earthquake..
 • NAM
  atɕɛla d̪ukpa t̪aŋ ɕjo re tɕi ʑjuŋsã
  elder.sister -DAT trouble send most xx whatbecome -xx
  दिदीलाई सबैभन्दा ठुलो दुख के दियो (पर्यो)?
  What was the great trouble you had to face?
 • NAM
  n̪øʔ tɕʰɛ ɕjo d̪i
  effect biggestthis
  सबैभन्दा ठुलो क्षति चाहिँ।
  The main damage was...
 • SHE
  n̪ø tɕʰɛɕjo t̪a: d̪i ɕi̤ŋla ɲiŋga tɕʰɛɕø
  think biggest now this field -LOC riskbiggest
  सबैभन्दा ठुलो क्षति चाहिँ खेतमा क्षति भएको
  The main damage is there in the cornfield.
 • SHE
  ŋɛraŋ sem ʈʰrure tɕi le le tɕi ɣjabkø n̪øn̪aŋ sem kuraŋ kume
  1PL -EMPH soul deform -CONV what work work what fall/do -needthink -xx -ALSO soul content -EMPH content -NEG
  हामी अशान्ति भएर के काम जे गरेपनि मनचाहिँ कताकता घुमेर ध्यान गर्न
  We were anxious and we could not focus on the work properly.
 • SHE
  jaŋ jaŋ tɕik
  unstable.mind one
  हल्का हल्का भएको (मन भित्र नबसेको -मन डुलेको-चिन्ता)
  We could not control our mind.
 • SHE
  t̪a: sɛ: san̪aŋ tɕjʏ kã meme̤p tʑjor tɕik
  now food eat -xx -ALSO nutrition also NEG- xx likeone
  अब खाना खाएपनि स्वाद (पोषण) नभएको जस्तो
  It is something like foods without taste.
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ t̪a: tɕjukpo t̪ʰɛ:n̪
  and.then now it is... and.then
  अनि अब के रे अनि
  Then, now...
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ t̪a: ji̤n̪a ɣozøt̪ʰɛ:m t̪a: t̪ʰɛ:n̪
  and.then now here chief - PL nowand.then
  अनि अब यताको गाउँको प्रमुखहरु अनि त्यसपछि।
  Then, the main leaders of the village and...
 • NAM
  patiji mi tɕʰɛjat̪ʰɛ:mki tɕjukpo
  party -POSS man big - PL -ERGit is...
  केरे पाटिको ठुलो मान्छेहरु के रे
  The great leaders from (political) party...
 • NAM
  saŋgul la̤ŋd̪e ro̤kpa ɣa̤ntɕuk rokram ləwʑjã
  earthquake rise -CONV help how helpcome -xx
  भुकम्प आएर सहयोग कसरी सहयोग दिने आयो?
  How did they help?
 • SHE
  t̪a: ro̤ wo̤ŋʑi re pʰəpd̪aŋ ləwʑjuŋ
  now friend come -INF xx a.lot -EMPHcome -xx
  अब सहयोग आउने चाहिँ धेरै नै आयो।
  We got a lot of relief aid.
 • SHE
  ɕjuŋan̪ɣi d̪ukla d̪ukla ɕjuji t̪a ai
  ask.for -NMLZ -ERG just just ask.for -xx xxPART
  (सहयोग) माग्ने मान्छेलाई यसोयसो मागे होला है।
  They might have asked for hep with aid agencies.
 • SHE
  ŋɛraŋ t̪e ha miɣowa t̪ʰɛ:n̪
  1PL -EMPH xx understand-NEGand.then
  हामीचाहिँ थाहा नभएर (नपाएर)...
  We did not know it well.
 • SHE
  kjal wo̤ŋ na lɛn̪ʑi raʔ
  lead come xx take -INFonly
  पुर्याउन आ‍एर लिने मात्रै (गर्यो)
  We only took the relief aid (they gave to us).
 • NAM
  kjopsorem tɕi tɕi ləwʑjã
  relief.aid -PL what what come -xx
  राहात हरु के के आयो?
  What relief aid did you get?
 • SHE
  kjopsoŋ kʰaraŋ d̪ak kʰaraŋme tsaratsure re pʰapɖaŋ ləwʑjã
  relief.aid -ALSO count and count -NEG little xxa.lot - PART come -xx
  राहत चाहिँ गन्ति र गन्ति नभएको ठिकठिकै धेरै आयो।
  There were many things in relif aid.
 • SHE
  t̪ʰɛ:n̪ n̪e tɕʰɛjala raʑɛn̪ ɣompan̪i
  and.then particular big -LOC Rachenmonastery -ABL
  अनि खास ठुलोजस्तो राजेन गुम्बाबाट
  And the major ones, especially from Rachen Gumba...
 • SHE
  ʈã ʈã apitɕik n̪e: tɕilo brɛ bora re t̪eʔtɕjuŋ
  money money little.bit wheat it.is... rice sack one onegive -xx
  पैसा पैसा अलिकति खास के रे चामल बोरा एउटा दियो।
  They helped us with some money and one sack of rice to each (house).
 • SHE
  kʰa tɕʰɛɕjo brɛ tɕʰɛtɕi
  most.important rice break -INF
  ठुलो कुरा चाहिँ चामल खाने।
  The most improtant is getting rice.
 • SHE
  kaŋ sɛ:la ʑjṳŋn̪i tsaratsure ɲuŋsɛ ɲuŋsɛ maŋla ləwʑuŋ
  moment moment -LOC government -ABL little little.COMP little.COMPhow.muchcome -xx
  त्यहि बेलामा सरकारबाट ठिकठिकै (थोरैथोरै) धेरै (चोटि) आयो।
  The government also provided in small quantities many times.
 • SHE
  haɣoji kʰoji mi̤n tɕime maɕɛwala
  know -xx 3SG -POSS name veryNEG- know -xx -xx
  अब खोई नाम त्यतिकै जाँन्दैन।
  I do not know the other names.
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ t̪ʰɛ:n̪ saŋgul tɕjukpo
  and.then and.then earthquake it is...
  अनि अनि भुकम्प केरे।
  Then, the earthquake...
 • NAM
  d̪and̪a atɕɛ larki jṳlɖøla mi mimaŋ maŋlø jo̤p
  now elder.sister Lar -POSS village -LOC man populationhow.much xx
  अहिले दिदी लारको गाउँमा मान्छे मान्छेको सङ्ख्या कति छ।
  How many people live in the Lar village now?
 • SHE
  mi t̪a: ʈʰroŋba tɕʏruʔ zø jo̤pa
  man now household sixteen -aroundxx
  मान्छे चाहिँ सोह्र घरधुरि छ।
  There are 16 households in total.
 • NAM
  mi mi d̪omʑin̪
  man man add -xx
  मान्छे जोड्दा?
  The number of people?
 • SHE
  ʈʰroŋba tɕʏruʔ n̪aŋla min̪ɖa ŋa ŋa t̪e tʑɛ:tɕe hruk jo̤p ɕɛʔ
  household sixteen inside -LOC person five five xx doall xxxx
  सोह्र एउटा घरधुरि भित्र पाँच पाँच जना चाहिँ भएकै होला।
  Perhaps, every household has five persons.
 • SHE
  t̪a: ṳn̪n̪i
  now after.that
  अब त्यस पछि।
  Then....
 • SHE
  ŋa ŋa ɲuŋ ɕjola ŋa ŋa tʑɛtɕɛ hruk jo̤p ɕɛʔ t̪ʰɛ:n̪ lala wo̤le mã:
  five five fewest five fivedo all xx xxand.then some that than more xx xx
  कम्तिमा पाँच पाँच चाहिँ धेरैमा होला अझै कुनै कुनैमा त्यहि भन्दा धेरै
  Perhaps, there are five persons in each house, and some households
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ ji̤n̪a t̪a: sulaŋ
  and.then here nowwho -DAT -ALSO
  अनि त्यस्तो भएपनि अब कुनैलाई
  Even if it is so...
 • NAM
  mila re kjon̪ tɕʰjame
  man -DAT xx loss happen -NEG
  मान्छेलाई चाहिँ क्षति भएन?
  Is not there any loss to men?
 • SHE
  mila re t̪a: d̪i saŋgul t̪ʰuʔla d̪and̪a t̪ʰuʔ
  man -DAT xx now this earthquake till -DAT nowtill
  मान्छेले चाहिँ अहिले भुकम्प सम्म अहिले सम्म
  Till now, the men...
 • SHE
  t̪a: nepa ɣjurt̪e n̪epa t̪e ɲoroŋ ji̤n̪a pʰap ɣjur woŋ t̪ʰɛ:n̪
  now sick become -CONV patient xx 1PL.POSS here a.lot becomecome and.then neverthless xx xx recover -CONVbe.sick -CONV die -CONV die -NEG -xx
  अब विरामी भएर बिरामी चाहिँ हाम्रो यता धेरै भयो, त्यस्तो त्यस्तो
  Many people got sick, but all of them recovered and none died.
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ t̪a: atɕɛ raŋki semla mi re ken̪ matɕʰjawi tɕjukpo
  and.then now elder.sister REFL -POSS soul -LOC man xx lossNEG- happen -xx it is...
  अनि अब दिदी तपाईँको विचारमा मान्छे चाहिँ मान्छे नमरेको के रे?
  In your opinion, what could be the reason that there was not any loss
 • NAM
  matɕʰjaʑi ɣjṳmzen̪ t̪e tɕi ji̤n̪t̪op n̪øji̤n̪
  NEG- happen -INF cause xx what COP -DOUBTthink -xx
  नभएको कारण के होला जस्तो लाग्छ?
  What could be the reason for this?
 • SHE
  t̪a: maŋtɕʰɛja lama d̪ak tɕʰø suŋsa
  now most.of Lama all holy.book say.HON -land
  अब धेरैजस्तो लामा र सबै धर्म गरेको ठाउँ भएर...
  Mostly, because it is the place of Lamas and religious activities...
 • SHE
  mau ʑjṳŋn̪i ɕɛŋan̪ d̪ak d̪aki kʰɛraŋ tɕʰø tʑɛwɛ
  down government -ABL know -NMLZ all all.ERG 2PL holy.bookdo -xx
  तलबाट सरकारी बुझ्नेहरुले तपाइँहरु धर्म गरेकोले...
  From down, the governments have told that because we did religious
 • SHE
  lama rak iwi me:ji tsʰula tsʰula tʑinlap n̪aŋ jajaji t̪ʰɛ:n̪
  Lama and grandmother grandfather -POSS to.here to.here blessinggive.HON keep and.then
  लामा र हजुरआमा हजुरबुबा देखि यता आशिर्वाद दिएकोले
  And because Lamas and all elders giving blessings...
 • SHE
  d̪izø tɕik ɣja̤wa ji̤m ʑɛn̪ mi luŋbala mi tɕime ɕi si̤n̪
  this -around one be.useful COP otherwise man society -LOC manvery diefinish
  त्यतिनै वचेको हो अरु अर्को गाउँतिर मान्छे धेरै मरेका छन
  It is because of those reasons; many people have lost their liver in
 • SHE
  t̪ʰɛ:n̪ ŋɛraŋ luŋbala mi ɕime d̪u
  and.then 1.PL.POSS society -LOC man die -NEGxx
  अनि हाम्रो गाउँमा मान्छे मरेको छैनन।
  None has been killed in our village.
 • SHE
  t̪ʰɛ:n̪ d̪i re tɕʰø tʑɛtɕe tɕʰø t̪ʰoʔni ɣja̤wa jim ɕɛʔ lami tʑinlap
  and.then this xx holy.book do holy.book cause -ABLbe.useful COP xx Lama-POSS blessing
  अनि त्यो चाहिँ धर्म गरेर धर्मले गर्दा बचेको होला जस्तो लाग्छ, लामाको
  I think it is because of our religious devotion, and Lamas' blessings.
 • SHE
  t̪aŋbo t̪aŋbo iwi meji tʑinlap
  long.time.ago long.time.ago grandmother grandfather -POSSblessing
  पहिला पहिला हजुरआमा र हजुरबुबाको आशिर्दाद
  The blessings from our grandparents...
 • SHE
  tʑinlap t̪ʰɛure t̪ʰɛ:n̪ d̪iŋkir tɕik maɕija ji̤m ɕɛʔ
  blessing get -CONV and.then like.this one NEG- die -xx COPxx
  आशिर्वाद भएर अनि त्यस्तो नभएको (क्षति नभएको) होला जस्तो लाग्छ
  I think it because of those blessings that there was not much loss.
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ t̪ʰɛ:n̪ ji̤n̪al t̪ʰɛ:n̪
  and.then and.then here -LOC and.then
  अनि यतातिर अनि
  Then, around here..
 • NAM
  saŋgul la̤ŋ si̤n̪d̪e mani ʈʰraŋʑi rak ɕja̤pt̪en pɛʑiɖa ʑjuŋsã
  earthquake rise finish -CONV Mani count -INF and Pujado -INF -PL become -xx
  भुकम्प आएपछि माने जप्ने र पुजा गर्ने त्यस्तो पायो?
  Has there been any activities like Mane reciting and worshipping?
 • NAM
  ɣompa n̪um
  monastery towards
  गुम्वातिर
  In Gumba.
 • SHE
  t̪a: ŋerã: lamsaŋ raŋ t̪ʰɛ:n̪
  now 1PL.ALSO immediately EMPHand.then
  अब हामीहरुचाहिँ तुरुन्तै अनि
  For us, immediately..
 • SHE
  raʑɛn̪ n̪um t̪a: rewa ɣjapsa raʑɛn̪ soŋbe t̪ʰɛ:n̪ ṳn̪n̪i susʏ susʏ
  Rachen towards now hope fall/do - land Rachen go -xxand.then after.that little little one
  राजेनतिर, अनुरोध गर्ने ठाउँ चाहिँ राजेन (गुम्वा) भएर अनि त्याहाँ थोरै
  In Rachen, we did a few (such activities) there.
 • SHE
  pʰulwa t̪ʰɛ:n̪ ṳn̪n̪i
  offer.HON -xx and.then after.that
  चढायो अनि त्यसपछि
  We offered and then..
 • SHE
  raʑɛn̪ ɣompala t̪a: ṳn̪n̪i d̪a:
  Rachen monastery -LOC now after.thatmonth
  राजेन गुम्बामा त्यसपछि महिना
  In Rachen Gumba, and....
 • SHE
  t̪iŋla d̪a: ŋawi kaŋ n̪um t̪ʰɛ:n̪ n̪aŋtɕʰø n̪aŋso n̪aŋtɕʰø
  after month five.POSS moment towards and.then Buddhist.teachinggive.HON -xx Buddhist.teaching
  पछि पाचौँ महिनामा तिर बुद्द धर्म (पढाई) दिनुभयो बुद्द धर्म...
  (After one month), in the fifth month, Buddhist teaching was given.
 • SHE
  n̪aŋtɕʰø n̪aŋ
  Buddhist.teaching give.HON
  बुद्द धर्म दिनुभयो (पढाई)
  Buddhist teaching was given.
 • SHE
  t̪ʰɛ:n̪ mani ʈʰraŋ ɕja̤pt̪en linʈɛ benzaguru saʔ linʈɛ mani ʈʰraŋ
  and.then Mani count Puja sometimes Benjaguru collectsometimes Mani count
  अनि माने जप्यो पुजा, कुनै बेलामा बज्रगुरु जप्यो (गनेको।गन्ति गरेको)
  We recited Manes, and sometimes Bajraguru etc.
 • SHE
  jṳlla ɕjaɣpa t̪ʏ̤n̪zø ŋeraŋ ɲa-ʈʰraŋ pʰim miŋ maŋbo ləwʑjuŋ
  community -LOC day seven -around 1PL daily goman -ALSO manycome -xx
  गाउँमै सातदिन जति हामी पनि सँधै गयो (अरु) मान्छे पनि धेरै आयो
  It was in the village, and for seven days; we went all days and many
 • SHE
  t̪ʰɛ:n̪ kʰoŋ raʑɛn̪ɣi mawn̪i ɣɛ̤ɕɛ maŋbo pʰeure
  and.then they Rachen -POSS down -ABL PhD.person.in.Buddhismmany come.HON -CONV
  अनि वहाँहरु राजेन गुम्वावाट तलबाट (काठमान्डु) घेसे (गुरु) धेरै पाल्नु
  Many Gheses came from Rachen Gumba and from down.
 • SHE
  tɕime ja̤mo n̪aŋʑuŋ
  very goodgive.HON -xx
  धेरै राम्रो (पढाई) दिनुभयो।
  They taught us very well.
 • NAM
  t̪ʰɛ:n̪ t̪a: atɕɛraŋ t̪ʰɛ:n̪ ɣo̤tsala saŋgul majuŋʑi t̪ʰapla t̪ʰɛ:n̪
  and.then now elder.sister -EMPH and.then house -LOCearthquake NEG- become -INF xx and.then
  अनि अब दिदी तपाईँको घरमा भुकम्प नआउनको लागि अनि
  For the earthquakes not to affect again...
 • NAM
 • NAM
  t̪ʰabɕɛ ɣo̤tsa ɣaŋkir zo̤kø n̪ø ji̤ n̪u semn̪aŋla
  way house how make -need think xx xxsoul - inside -LOC
  तरिका, घर कस्तो बनाउने जस्तो मनमा लागि रहेको छ?
  What kind of measures do you think are important?
 • SHE
  t̪a: d̪i re tɕime tɕik hamiɣoji t̪a:
  now this xx very one understand.NEG.xxnow
  अब त्योचाहिँ धेरै जस्तो एउटा थाहा छैन।
  I do no know about this much.
 • SHE
  mi tsan̪i løsøra ma̤m ŋaraŋ semn̪i tɕjã maɕjarki
  man near -ABL imitation NEG.COP 1 -EMPH soul -ABL nothingNEG- happen -xx
  मान्छेबाट सुनेर भन्नेमात्रै बाहेक आफै मनवाट धेरै (मनमा) आउँदैन।
  I do not know much myself except listening from others.
 • NAM
  wo̤ja ɦoɾtɕʰɛ
  Okay thank.you
  अब भयो धन्यबाद।
  Okay, Thank You.