Skip to main content Skip to search
24 Feb 2014
9 min 14 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

A Gyalsumdo speaker from Thonce explains the challenges of life in his village, his career in the military and owning his own business.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • SAB
  ŋi ɦjulla
  हाम्रो गाउँमा,
  In our village,
 • SAB
  tsal tsələn tam lapkeko ɖhotaŋko
  चाल चलन (र) भाषा भनेको मानौं
  the rites and customs, let's say,
 • SAB
  tam laptʃeki ɖhotaŋko tholə ɦjaŋ tam thʃik tʃik ɲi laptʃo
  कुरा भन्छु, चलन अनुसार त्यस माथि कुरा एक दुई शब्द भन्छु (भनुँ है)।
  Let me tell you some things according to the custom of our village.
 • SAB
  ɦjul lapke dini horaŋ ɦjaŋdi ghe tʃimpu re
  गाउँ भनेको यसलाई हाम्रो धेरै महत्वपूर्ण हो।
  The village is very important.
 • SAB
  ɦjaŋdi
  निकै
  Very important.
 • SAB
  ghe tʃhumpuke tam re
  महत्वपूर्ण भाषा (कुरा) हो।
  It is an important language.
 • SAB
  tʃja tʃja kena
  चरा, चरा बुढो भयो भने
  There is a saying, an old bird always
 • SAB
  tʃjaŋ ɖhen mi ghena ɦjul ɖhen
  गुँड संझने मान्छे बुढो भए संझने
  remembers its nest, and if a man gets old, he remembers house
 • SAB
  labdu
  भन्छन्।
  It is said so,
 • SAB
  taŋ bu pelə
  उहिलेको उखानमा।
  in old proverbs.
 • SAB
  ipi memeja palola ei
  बजै बाजे पालोमा होकि?
  Was it from my grandparent's time?
 • SAB
  ɦonʈe pe tʃik jø tere
  यस्तो उखान छ नि।
  They used to say a proverb like this.
 • SAB
  lapʃuŋ lapnani da ɦonʈe tʃedi
  भन्यो भने यस्तो गरेर
  He had a saying like this.
 • SAB
  ŋi ɦjullə dheti khaŋlə dha ʈhotaŋ ɦonʈe ɦonʈe jøre
  हाम्रो गाउँमा बसेको बेला अब चलन चल्ती यस्तो यस्तो थियो रे।
  In our village there was a tradition like this, they say.
 • SAB
  tʃema ghaŋla tʃitu labnani da ŋaki kituk tʃi ʃe ghoʃuŋ ai
  (म) सानो बेलामा के छ भने अनि मेरो सुखदुखको कुरा भन्नु पर्यो है।
  I should tell about my life and of my hardships and good times.
 • SAB
  meki kituk memba
  अर्कोको सुख दुखको कुरा होईन।
  My life is not about the happiness and hardships of others.
 • SAB
  ŋaraŋki kituk tʃi lap ghosuŋ ŋi ɦjullə dhedi
  मेरो दुखसुखको कुरा भन्ने पर्यो गाउँमा बसेर।
  I should talk about the happiness and hardships of our village.
 • SAB
  ŋa tʃema ghaŋla ŋa tʃatsi kju meke mi ɦin
  म सानो बेलामा म केही (थोरै) सम्पत्ती नभएको हुँ।
  I did not have much property when I was young. I was poor.
 • SAB
  kju mekeki bhidza tʃik re
  सम्पत्ती नभएको एउटा छोरा हुँ।
  I am a son without much wealth.
 • SAB
  aba ama dha dhuppu ɦjuŋdila bhidza ta kju medi ledilə tʃa tʃi dhuppu
  बाउ आमा दुख पाएर छोरा चाहिं सम्पत्ति नभएर छुटेर केही मात्रा दुख पाएको
  My parents suffered. I was a poor child. We were separated. I've had
 • SAB
  dhukudi ghanʈe tʃedi ɲuʃu labna
  दुख चाहिं कसरी पाएँ भने
  My life was very difficult because....
 • SAB
  tʃemane raŋ aba ama ʃjor
  सानोमै बा आमा वितेर
  my parents died when I was very young.
 • SAB
  raŋ ʈaŋ bi ʈaŋ ʈok dʒhũ sindi dʒhjambi dʒhaŋʈukne ŋa matʃhjorpa re
  आफू टुहुरा गरीव टुहुरा भएर मायालु (मायालाग्दो बच्चा) हुन पाईन।
  I was an orphan because of this I was not loved when I was a child.
 • SAB
  aba amaki siktʃjək ŋalə terke mantʃorpa re
  बाउ आमाको शिक्षादिक्षा मैले पाउन सकिन।
  I could not afford schooling from parents.
 • SAB
  dhene ŋa tʃaktʃa tsi dhokpu ɲoŋʃuŋ
  अनि म (मैले) अलि थोरै दुख पाएँ।
  I've had many hard times in my life.
 • SAB
  ɦoneni ŋaraŋ ko thøndini aba amako ta ʃjorpə re
  त्यसपछि म आँफै गर्न सक्ने (सक्षम) भएर बा आमाको मृत्यु भयो रे।
  My parents passed away when I was still growing up.
 • SAB
  ʈuku ghaŋla aba ama ʃjorpə re
  सानो बेलामा बा आमा बित्नु भयो।
  My parents died when I was very young.
 • SAB
  ŋa tʃjaŋ ha ghotʃeme
  मैले केही थाहा पाईन।
  I did not know anything.
 • SAB
  aba amani meke paka re
  बा आमा नभएको पक्कै हो।
  It is true that I did not have any parents.
 • SAB
  dha ŋaraŋ tholə ja da ghanʈe tʃeti dzindəgi gudzar dzheke laõ ke
  अनि मै माथि कसरी अब देखि (दिन ) जिन्दगी गुजारा गर्ने भनेर भनेर
  I had to figure out how to make a living and survive on my own.
 • SAB
  raljoti ghaŋla dhene dha lo
  निर्भर भए पछि अनि अब वर्ष
  I was independent from the time...
 • SAB
  ghu twi tʃuktʃik lepʃuŋ
  नौ दश एघार पुगें।
  I was about nine, ten or eleven years old.
 • SAB
  dhene ʃjamla dhe dha tʃi dhu lapna
  अनि पछि अनि अनि के छ भने
  Later what happened is...
 • SAB
  ʈibəʈenne mal ja
  तिब्बतबाट मालहरू
  people from Tibet came for selling goods.
 • SAB
  rikoʈ tʃeti ɦoŋdu ŋi ɦoŋba re
  सामान वेच्नेहरू गरेर आए, अनि, आए।
  The people from Tibet came to sell goods.
 • SAB
  khoki dzhola bhitʃaja kherdilə
  उसको झोला र छोराहरू बोकेर
  I worked as a porter for a man and his sons.
 • SAB
  kho ghənise riphudzi mi ʃuŋbataŋ sərə̃rarthi
  उ के रे शरणार्थी मान्छे भएर शरणार्थी
  He was a refugee.
 • SAB
  tigi ljakati inɖijala ɖhoke lapti ŋa dhene mala inɖijalə kjalʃuŋ ba
  यो काम चाहिँ भारतमा पुर्याई देउ भनेर म यहाँ बाट भारत पुर्‍याउन गएको
  My job was to accompany them to India.
 • SAB
  kho phidzako khertilə mala kjalʃuŋ ba
  उसको छोरा बोकेर तल पुर्‍याउन गएको थिएँ।
  Having carried his son, I had gone to take his child there.
 • SAB
  nepalki səntʃəm ni mala thaldilə
  नेपालको सिमाना बाट तल नाघेर
  We crossed the Nepalese border.
 • SAB
  tsitəwənke mala tʃeti ʈhori ləpsala lepʃuŋ
  चितवनबाट गएर ठोरी भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ।
  We reached a place called Thori.
 • SAB
  ʈhorilə leptilə dhene khuŋ ɲi ta mala ɖhoke ɦin
  ठोरीमा पुगेर अनि उनीहरू दुईजना त्यहाँबाट तल हिँड्छु भन्ने निधो गरे।
  After we all reached Thori, I decided to go down to India.
 • SAB
  inɖijalə ɖhokəe lapʃuŋ dhene ŋani ɦjalə lo ɦoŋ ghoʃuŋ
  भारतमा जाने भने, अनि म चाहिँ माथि फर्केर आउनु पर्यो।
  After I finished my work, I returned to Manang.
 • SAB
  ʈugu ŋa ʈuku ʃuŋ bəraŋ dhene ŋa ɦodi kola
  वच्चा म वच्चा भएर अनि म त्यसैकारण
  I was a child, and so...
 • SAB
  khuŋ ɖho ʃəla ŋa ɖhoke ɦin lapti
  उनीहरू हिँड्ने ठाउँमा म पनि जान्छु भनेर
  when some people suggested I travel with them...
 • SAB
  ʈukuja ando ro maŋpu dʒhũ phama mepe dhene ghəru ʈhona kipudʒũ həi
  वच्चाहरू साथीभाई धेरै भएर बाउ आमा नभएर अनि जहाँ गएपनि सुख पाइन्छ कि
  I was happy to go with them. I had no parents and these children were
 • SAB
  tʃhetilə ʈukuja nemtu malə ʃuŋpa inɖijalə
  भनेर वच्चाहरूसँग तल गएँ भारतमा।
  I made up my mind and went to India.
 • SAB
  dhene inɖijalə ɖhodi ghaŋla ni ta tʃi dzheke
  अनि भारतमा हिँडेर त्यो वेलामा चाहिँ अब के गर्ने
  While I walked to India, what could I do during that time?
 • SAB
  khuŋ khuŋ ʃeme ghoksalə bhiʃuŋ ŋa ŋa seme ghoksala lepʃuŋ
  उनी उनीहरू अर्कै ठाउँमा गए, म म अर्कै ठाउँमा पुगेँ।
  They went one place and I went to another place.
 • SAB
  lepdilə dha ŋa ni ljaka tʃhetʃjo lapna
  ठाउँमा अब म चाहिँ काम के गर्ने भने (पनि)
  In that place, I wondered what I could do.
 • SAB
  ljaka tʃe ljaka mentʃorke khe ʈukure lapʃuŋ
  काम गर्ने काम नपाउने तिमी बच्चा हौ भन्यो।
  A man told me, "You cannot work. You are too young".
 • SAB
  iskullə ʃu ɖhokəe labnani the tʃhimbu dʒhuŋ du
  विद्यालयमा पस्न जाने भन्यो तिमी ठूलो भएको छौ।
  I wanted to go to school, but he said, "You are too old."
 • SAB
  ʈuku tʃhimpu dʒhuŋ du
  वच्चा ठूलो भएको छ।
  I was already too grown up.
 • SAB
  iskullə bhərna dʒhu mjõ lapdu
  विद्यालयमा भर्ना हुनु हुँदैन भन्यो।
  He said, "You should not enroll."
 • SAB
  khõjake lapdu
  उनीहरूले भने।
  They said it.
 • SAB
  dhe ŋani tʃi tʃi ghərtilə leʃuŋ
  अब म केही केही विचमा रहेँ।
  Then, after that, I was in the middle way.
 • SAB
  dheti ghaŋlə əni sjamləni otiki bhədzarkolə dhərəmsala lapsa kola le
  बसेको बेलामा अनि त्यसपछि त्यसले बजारमा धर्मशाला भन्नै ठाउँमा रहन
  I stayed there. There was a place called Dharmasala.
 • SAB
  mola kandzi lapsa kola
  मोलागन्जी भन्ने ठाउँमा
  It was in a place called Molaganji.
 • SAB
  dhene ola dhedi isi nurbuki tʃe phəʈaŋko ɦola ɦjoti re
  अनि त्यहाँ बसेर दलाई लामाको दरवार पनि त्यहिँ थियो।
  I stayed there. The residence of Darai Lama was also there.
 • SAB
  dhene maŋmilə ɖhokəe maŋmilə ɖhokəe lapdu
  अनि सेनामा जाने, सेनामा जाने भनेर सोधे।
  Then some people asked me, "Will you join the army?"
 • SAB
  lapke tam maŋbu kodu
  भन्ने कुरा धेरै सुनें।
  People asked me this.
 • SAB
  dhe ɦoti kolə dhe maŋmi lamnani ŋa makmilə ɖhokəe ɦin laptilə ŋa
  अनि त्यसैमा अनि सेनामा जानेभए म सेनामा जान्छु भनेर मैले भने।
  I told them, "Okay, if I can, I will join army."
 • SAB
  lapti gaŋlani makmelə ʈutsine ʈuku khe tʃuŋ ɖha du lapti maŋmila
  भनेर त्यसपछि सेनामा जाने भनेको वच्चा तिमी सानो भयौ भनेर सेनामा छिर्न
  After I decided this, I found out that I was too young to join the
 • SAB
  ɦonʈe tʃhedi ɖhukpu ŋjuŋdi ŋa ghjakarlə dhupu tsedi tepa ɦin
  यसरी दुख पाएर म भारतमा दुख पाएर बसेको थिएँ।
  I had hard times like this, I lived in India.
 • SAB
  ɦone sjamlani lo kojala tʃhərpətaŋ dhene ŋa makmila ʃjuba
  अनि त्यसपछि उमेर बढे पछि अनि म सेनामा प्रवेश गरें।
  When I was old enough I entered the army.
 • SAB
  ʃjutʃe tʃhjorʃuŋ
  म (सेनामा) प्रवेश गरें।
  I joined the army.
 • SAB
  tʃhjorʃuŋ maŋmila tepe ta ŋa
  प्रवेश गर्न पाएँ सेनामा, पसें (पस्नै परेर)।
  I was able to join.
 • SAB
  lo tʃɯpʃi ne jala ŋa maŋmila dʒhũʃuŋ
  चौध वर्ष देखि माथि म सेनामा भएँ।
  I was in the army for fourteen years.
 • SAB
  maŋme naŋme da
  सेना भित्र पनि
  Even in the army...
 • SAB
  kho phəudzi khoraŋ naŋlə mepatshe bhoetʃi naŋa ʃjaʃuŋ
  उनीहरू फौजी उनीहरू भित्रै नराखेर घरमा राख्यो।
  instead of keeping me with the army, they kept me in the house.
 • SAB
  tʃa tʃa tʃita ɦiki ɦõʃeke ɦiki dhene
  अलि अलि गरेर अक्षर चिन्न अक्षर अनि
  With a lot of difficulty, I could read and write.
 • SAB
  laktʃja miŋ ʃeke dhi laktʃja dhi re dhi laktʃja dhi re
  हतियारको नाम जान्ने, यो हतियार यो हो, यो हतियार यो हो,
  I was able to recognize the name of weapons.
 • SAB
  dhi miŋja laptilə lapʃuŋ
  यो नामहरू भनेर सिकायो।
  They taught me the name of the weapons.
 • SAB
  laptilə ɦotiko ŋa ʈuku suŋbəe kənʈhə ɦjõʃuŋ
  सिकाएर त्यो चाहिं म वच्चा भएर कण्ठ आयो।
  Having taught me, I learned it in my childhood.
 • SAB
  tʃhe tilə ŋa ɦonʈe ɦonʈe gho tʃjoʃuŋ
  त्यसो गरेर यसो यसो गरेर सक्षम भएँ।
  After doing this and that, I was able to learn it.
 • SAB
  naŋla ʃju ŋa tsa kipu dʒũʃuŋ
  त्यसमा पसेर म अलि सुख पाएँ।
  I was happy in the army.
 • SAB
  phəudzi naŋlə kipu re
  सेना भित्र आराम थियो।
  There were comforts being in the army...
 • SAB
  lʏlə natsha madʒhũna kipu re ta
  शरिर दुख विरामी नभए आराम छ अब।
  except when I got sick.
 • SAB
  dhe ŋa ʈreniŋja terʃuŋ tsisa ghaŋsalə terʃuŋ
  अनि मलाई तालिमहरू दियो, सबै कुरा दियो।
  They trained me and gave me everything I needed.
 • SAB
  ŋa kəmpəni kəmanɖər ghoksala lepʃuŋ
  म कम्पनी कमान्डर भन्ने ठाउँमा पुगें।
  I reached the rank of Company Comander.
 • SAB
  ŋa kəmanɖər ghoksala lepʃuŋ
  म कमान्डरको ठाउँमा पुगें।
  I was a 'Comander'.
 • SAB
  lepʃuŋ
  पुगें।
  I reached this rank.
 • SAB
  ʃjamla kəmpəni kəmanɖər ʈibeʈenki kəmpəni kəmanɖər ŋjambulə ŋa
  पछि कम्पनि कमान्डर तिब्बतीको कम्पनी कमान्डरसँग म मिलिन।
  Later I had a disagreement with the Commander of Tibetan Company
 • SAB
  ŋa ni nepalika re
  म त नेपाली पो हुँ।
  I am Nepali.
 • SAB
  matʃhjamdilə ʈhukpa ʃjorʃuŋ
  नमिलेर झगडा भयो।
  A quarrel broke out between us.
 • SAB
  ʈhukpa ʃjorti ghkre tsukdi halə tʃe tʃhulə tʃe ŋalə ni ta
  झगडा भएर, झगडा भएर यता उता गरेर मलाई त अब
  As a result of this dispute I was demoted.
 • SAB
  reŋkin reŋ ghjapkeko mala tsarʃuŋ
  तहको तह (फुलीको) चिन्ह तल खस्यो।
  I was demoted.
 • SAB
  tələpkoni ta terʃuŋ
  तलव चाहिं दियो।
  He still gave me the salary.
 • SAB
  kəmpəni kəmpəniko tələb terʃuŋ
  कम्पनी कम्पनिको तलव दियो।
  He gave me the salary of the company.
 • SAB
  dhe tələbko ʃeti teti ŋa ghjakarlə ɦonʈe tʃheti dhebə ɦin
  त्यो तलव खाएर बसेर म भारतमा यत्तिकै बसेको थिएँ।
  After I spent that money, I was just living in India without any job.
 • SAB
  dhene mi taikeraŋ ŋake lappa tʃjokʈa re
  त्यसपछि मान्छे अघि नै मैले भनेको जस्तै
  As I said in the beginning, a man...
 • SAB
  mi kena phəjʏɖen lapke tʃhja kena siŋ ɖen lapke tʃokʈa
  मान्छे बुढो भए गाउँ संझिन्छ, भने जस्तै चरा बुढो भए भने जस्तै
  he remembers his village even when he grows old, like an old bird
 • SAB
  dhene ɦjul ɖhen ɦoŋʃuŋ
  त्यसपछि गाउँ संझेर आएँ।
  I remembered my village so I returned.
 • SAB
  dha loko lepna raŋ ɦjul dhen du a
  उमेर पुगेपछि आफ्नो गाउँ सम्झनै रहेछ है।
  One always remembers his village.
 • SAB
  dhen ŋato tʃik raŋjul tsuʈi ɦoŋba
  अनि एक विहान आफ्नो गाउँ संझेर छुट्टिमा आएँ।
  One morning I remembered my village.
 • SAB
  tshuʈi ɦoŋbə ɦin
  विदा आएँ।
  I returned to my village.
 • SAB
 • SAB
  ɦoŋdi ɦjaŋ lam bərtine khaŋ tʃik lobə ɦin
  आउँदा अनि विच बाटो एक पटक फर्कें।
  I returned once again.
 • SAB
  sjama logola tshuʈi ɦoŋdi dhurula lepʃuŋ
  पछिल्लो वर्ष विदा(मा) आउँदा यहाँ आएँ।
  The next year I returned again.
 • SAB
  lepti ghaŋlani ŋani tsi dhen
  आएर त्यसवेला मलाई के त ?
  After I returned what else happened?
 • SAB
  dəlai lama isʈablismenʈ nəmbər twanʈi ʈu lapken khuŋ
  दलाई लामा स्थापना सँख्या बाइस भन्ने उनी
  The address of Dalai Lama's establishment was twenty two.
 • SAB
  mulaja khoraŋki ta uti
  तलतिर उसैको के रे त्यो ?
  Down towards it,
 • SAB
  miŋ go
  नाम चाहिँ
  As for name.
 • SAB
  dhe hotʃere dhen tʃi dʒheke
  अव यत्ति हो अव के गर्ने ?
  Now this is all, what to do ?
 • SAB
  pheləm tʃik loʃuŋ pa malə loʃuŋ de
  फेरि एक चोटी फर्केर गएँ तल फर्केर गएँ।
  After I returned, I went back down to India.
 • SAB
  bəhəttər salla dhe bəŋlades ləɖaĩ dzhuŋdi gaŋla ɦola
  बहत्तर सालमा बंगलादेशमा लडाइँ हुदा खेरि त्यसमा
  There was a war in 1997 in Bangladesh,
 • SAB
  war ləja dzhũʃuŋ
  युद्ध(मा) भयो।
  A war broke out.
 • SAB
  dzhuŋdi ɦola thuʃuŋ ladaŋla dzhũʃuŋ
  भएर त्यहाँ पनि भेटें। लादाकमा पनि भयो।
  War also broke out in Ladak.
 • SAB
  ghasa kala dʒhũʃuŋ
  जताततै भयो ।
  War broke out everywhere.
 • SAB
  ŋəe mak ghjaktʃe ghjap ʃinʃuŋ ŋagi
  मैले लडाइँ धेरै लडाईँ गरें, मैले।
  I fought many wars, I did.
 • SAB
  əni ʃjamləni phelam thaŋ tʃik əur pas laŋdilə dhuro ɦoŋba
  अनि पछि पनि फेरि एक पटक और पास मागेर यहाँ आएँ।
  Later I asked for 'Aur Pas' and returned here.
 • SAB
  ɦoŋdi ghaŋla dha phəudzila ni ɦjaŋdi dhotʃe mare dhanta dhi tʃhibu ja
  यता आएर अनि फौजिमा धेरै जान नहुने रहेछ अहिले यो बेला डरलाग्दो
  After returning I started to have doubts about being in the army. I
 • SAB
  ghasa ghala jø ŋalə menta phodilə
  जता ततै मलाई जताततै बन्दुक लागेर
  I was shot at by bullets all over my body.
 • SAB
  dha menʈo tʃjo ŋani
  अब म (बाट) नजाने
  Now I shall not go.
 • SAB
  ʈibeʈən lapkeko bholiko ʈibeʈən boli tʃe jø
  तिब्बती भन्ने चाहिँ तिब्बती बोल्छन्।
  Those who are called Tibetan speak Tibetan.
 • SAB
  lapʃuŋ labnani ŋə ʈibeʈen mi ni mare
  भन्ने नै हो भने म तिब्बती मान्छे नै होइन।
  Speaking truly, I am not Tibetan.
 • SAB
  ŋa ni ŋaraŋ rasʈrə jøtere
  म चाहिं म आँफै राज्ट्र छ।
  I have a country of my own if I speak truly.
 • SAB
  nepal rasʈrəki mi re
  नेपाल राष्ट्रको मान्छे हुँ।
  I am a man of the nation called Nepal.
 • SAB
  laptilə dhene ŋa taŋ ʃjapa
  भनेर अनि मैले अवश्य छोडेँ ।
  After deciding this, I left the army.
 • SAB
  tshuʈiko ta ɦonʈeraŋ mala lo maʃuŋ
  विदा चाहिँ त्यत्तिकै तल पनि फर्केर गइन।
  As for the leave, I did not go down India to join army.
 • SAB
  dhene dhenʈe tsheti taŋ ʃjaba
  अनि यसै गरेर छोडिदिएँ।
  I left the job.
 • SAB
  nam kaʈe matse
  नाम काटेको थिइन।
  I did not change my name.
 • SAB
  dhe jø dhuru dhedhila ʈuku
  बसेँ, यहाँ बसेर बच्चा
  I lived here. I stayed here and had a child.
 • SAB
  ŋaraŋ dhula pəsəl tʃema tʃik ʃumdi dhe jø
  म आँफै पसल सानो एउटा चलाएर (समातेर) बसेको छु।
  I have been running a small shop here.
 • SAB
  ŋaki ki tuk rile ŋaki ki tuk
  मेरो सुख दुख सबै मेरो सुखदुख
  All my happiness and sorrows,
 • SAB
  pəsəl tse matsi tʃu dhe jø
  एउटा सानो पसल थापेर बसेको छु।
  I have been staying here running a small shop.
 • SAB
  ʈopani tsal kjaŋ ɦo
  पेट चाहिँ खोज्नै प‍‍र्‍यो।
  One should search their soul.
 • SAB
  mi ʃena maʈi kuma kuina maʈi ta kjarna maʈi
  मान्छे मार्न भएन, चोर्न पनि भएन, घोडा फाल्नु भएन।
  One should not kill people or steal horses.
 • SAB
  ŋaraŋ ɖhopa dʏndalə pəsəl tsema tʃik tʃu de jø
  म आँफै पेटको लागि सानो एउटा पसल चलाइ बसेको छु।
  I have been keeping a small shop to earn my livelihood.
 • SAB
  dhi ɖhoba ti kjal te jø
  यो पेट पालेर बसेको छु।
  I have been living here making my livelihood.
 • SAB
  ɦjaŋ dhuru tse ta phintsəl maŋbu ʃordi dhukpu nuŋʃuŋ
  फेरि यहाँ (पसल) गरेर उधारो धेरै गएर दुख पाएँ।
  I have difficulty because I was selling things on credit.
 • SAB
  ale tsa jøkeko dhuru lip dʒhũʃuŋ
  अलिकति भएको पैसा पनि यहाँ सिद्धियो।
  I have very little money left when I was finished.
 • SAB
  kaʈhmanɖulə dhebə ɦin
  काठमान्डुमा बसेको थिएँ।
  I was living in Kathmandu.
 • SAB
  kaʈhamanɖula dhedilə hala tʃhula tʃhuŋ ra raŋ kɯni mere
  काठमान्डुमा बसेर यता उता व्यापार आफ्नो सम्पत्ति त छैन ।
  While I lived in Kathmandu, I did not own properties of any kind.
 • SAB
  mi pəisa kəru tertu ɦo kabla ghjuti tebə mola
  जसले पैसा जहाँ दिन्छ त्यस पछि हिँडेर तल बसेँ।
  I had to beg for money.
 • SAB
  dhe dhe dhe tʃedini dhija ljakla ɦjakpu mindu
  बसें बसें बसें गरेर यो काम राम्रो लागेन।
  I did not feel good about living this way.
 • SAB
  phelam jalə lo ɦõ pa ɦin
  फेरि माथि फर्किनु फर्केर आएँ।
  After I returned I came here..
 • SAB
  lo ɦoŋdi dhene harkenlə ɦoʈel tʃik ʃumba ʃa ŋjodi
  फर्केर आएर अनि पारीपट्टि एउटा होटल चलाएँ (समातें ) जमिक किनेर।
  I returned and ran a hotel on a piece of land across the stream.
 • SAB
  ŋaraŋla ni ʃa me miki ʃa ŋjoba
  म आँफैलाई त जग्गा छैन, अर्काको (मान्छेको) जग्गा किनेँ.
  I did not own any land so I bought land from others.
 • SAB
  ale terti ʃa ŋjo hoʈel tʃuba
  पैसा दिएर जमिन किनेँ, होटल थापें।
  I paid the money and bought the land and ran a hotel.
 • SAB
  ɦone tʃhulə dhe ŋa mala ɖhoko madʒuŋ
  त्यहाँ बाट अनि म तल जानु परेन।
  Then I did not have to go down below.
 • SAB
  ɦjalə tʃe malə tʃe hoʈelne ɖhopakoni ɖhodu
  माथि गरेँ तल गरेँ होटलबाट पेट चाहिँ त पालिँदो (जाँदो) रहेछ।
  I moved around, but I knew that I could make a living by running a
 • SAB
  dhe ŋemani ŋaraŋ tsəle tʃhepa ɦin
  अनि पहिले त म आफैले चलाउने गरेको थिएँ।
  Before I used to run the hotel myself.
 • SAB
  dhandhani tsəle tʃe mukhu du
  अहिले त चलाउन नसक्दो रहेछ।
  Now I can not do it.
 • SAB
  lo ɖhuktsu rapsi leŋa lep ʃimba re
  उमेर चौसठ्ठी पैंसठ्ठी पुगीसकें।
  I am already sixty four or five.
 • SAB
  ta ɦonɖe tsedi ŋa henɖeraŋ dheʃja jø
  अव यसो गरेर म यत्तिकै बसेको छु।
  I have been living like this.
 • SAB
  dhe ʃjadi dhanta ɦonʈeraŋ re
  बसेर अहिले पनि यस्तै हो।
  I stayed here like this.
 • SAB
  ɖhopa ghaŋni ɦisi nurpu thuktʃe kaʈenki
  पेट भरी दलाईलामा निगाह (आशिर्वादले)
  Thanks to the blessings of the Dalai Lama,
 • SAB
  phakpa tʃeri ʃiki thuktʃe kaʈeŋlə ŋa ɖhopa kaŋ koni dha ɖho du
  दलाई लामाको आशिर्वादले म पेट भरीको लागि यसरी नै जाँदो रहेछ।
  Thanks to the mercy of the Darai lama, I made it.
 • SAB
  ʃeme ʃatʃe lapke kju ni mete re
  अर्को कमाउने भन्ने धन त छैन।
  I could not have earned money by other means.
 • SAB
  phalʈu kjuni ŋalə metere
  फाल्टु सम्पत्ति मसँग छैन।
  I do not have any other property.
 • SAB
  ta ɖhoba kaŋ toptʃeko ɦonʈeraŋ ɖho dhedu
  अब पेट भरी खानेकुरा त्यसै जाँदो रहेछ।
  It is not difficult to make ends meet.
 • SAB
  ŋa sukhi dzibən dʒhũŋ du
  मेरो सुखी जीवन भएछ अब।
  Now I have a happy life.
 • SAB
  bhidza ʃi bhomo tʃik jø
  चारजना छोरा र एउटी छोरी छ।
  I have four daughters and a son.
 • SAB
  dhija khuŋja kipu dʒhũʃjo
  यिनीहरू उनीहरूले सुख पाऊन् (पाओस्)।
  I hope they are happy.
 • SAB
  kjuni raŋki soti khəptu re
  सम्पत्ति आ-आफ्नो भाग्य हो।
  One's wealth is determined by fate.
 • SAB
  mi kju ʈho ʃenə maʈik
  अर्कोको सम्पत्ती खोसेर त भएन।
  One should not steal wealth from others.
 • SAB
  raŋ sakeko ni tʃi dʒheke
  आफुले कमाई त के गर्ने ?
  How can one better oneself?
 • SAB
  ɦina ɖhopa kuntʃjo kaʈanlə kaŋkoni aba ama kaʈenlə kipu du
  अनि पेट भरि खानलाई भगवानको कृपाले बा आमाको कृपाले सुख छ।
  Thanks to the mercy of god and my parents, I have been happily
 • SAB
  tena dhanda dhuru khiraŋ ŋjamtulə tam laptʃe tʃor du
  हेर अहिले यहाँ तपाईँहरू सँग कुरा गर्न पाएको छु।
  Look, I have been talking with you.
 • SAB
  khe nepali ɦina khuŋ
  तपाईँ नेपाली भए पनि उनीहरू
  You are Nepalese.
 • SAB
  membərja ghani re
  (यी) सदस्यहरू कहाँका हुन् ?
  Where are these others from?
 • SAB
  lapkeko ta ghani ɦoŋ
  भनेको चाहिं कहाँबाट आए ?
  Where did they come from?
 • SAB
  dhene ɦonʈe ɦonʈe re tʃik dʏnta re
  अब यस्तो यस्तो हो, अनि के विषय (कारण) हो ?
  The other things are like this, and what other subject,
 • SAB
  ŋa ʈo ʃjamlə dhi ljakadi kanʈe dʒuŋu tʃi ghanʈe dʒhũŋu
  भोलि पछि यो काम चाहिं कस्तो हुन्छ, के कस्तो हुन्छ
  What will you be working on later?
 • SAB
  nepaliki ʈhim di ɦonʈe re ɦonʈe re labdilə
  नेपालको कानुन चाहिँ यस्तो यो यस्तो हो भनेर
  Saying the rule of Nepali law is like this,
 • SAB
  tam tʃatʃa tʃik tam ŋaraŋ khubiki dhuru sja khu nani
  थोरै मात्र कुरा म आफै खुविले यहाँ राख्न सकेमा
  I can tell you a little.
 • SAB
  ŋaki tʃhjampu tʃhjampu lə ŋəe bhidzaja lə ləb khũ
  मेरो मिलनसार मिलनसारलाई मैले छोराहरूलाई भन्न सक्छु।
  I can tell it to people who are very close to me.
 • SAB
  lap khũ
  सिकाउन सक्छु।
  I can teach them.
 • SAB
  dhuru ʃjamukhu tʃhik lariŋ dhuru ʃjamu mukunani dhe dʒhethap mere
  यहाँ राख्न नसके केही शव्दहरू यहाँ राख्न नसकेमा अनि उपाय छैन।
  If I can't tell you the matters, there is no other way to communicate.
 • SAB
  dhene ŋa khija taŋ ŋjamtu lə thuk thukdi
  अनि म तपाईँहरूसँगै (भेट) भेटेर
  Since I have meet you I believe...
 • SAB
  dhetʃi dʒhorna ɦjaŋteraŋ thuk tʃe tʃempu ɦin
  बस्न पाएमा धेरै नै कृतज्ञ हुने थिएँ।
  if I can live with you, I will be very happy.
 • SAB
  khija thuk tʃe tʃhe nəməste
  तपाईँहरू (लाई) धन्यवाद नमस्ते।
  Namaste and goodbye to you all.