Skip to main content Skip to search
07 Apr 2015
3 min 44 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

A Gurung Man from Gyerang describes the shortage of water in his village now and in the past.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • SAB
  õsõ mi pip we
  पहिला नाम भन्ने हो ?
  Should I say my name first?
 • SAB
  ŋəe mi prem bahadur təmu
  मेरो नाम प्रेम बहादुर गुरुङ् (हो)।
  My name is Prem Bahadur Gurung.
 • SAB
  kjorã nasə pəile badze bodze tokjale
  घेराङ् गाउँ पहिले बाजे बज्यै देखि
  From the time of grandparents, Gherang village
 • SAB
  ʈipəe thania təi ʈipəe khlo ŋə tsərõ dzənməepa
  बस्ने स्थानिय भएर बस्ने ठाउँ म यहिं जन्मेको।
  I was born in this village and was a local to this village.
 • SAB
  əni lisũ dzəĩ tatəi pisja na tin dui pustaka õsõ
  अनि पछि चाहिं के भयो भने दुई तिन पुस्ता अगाडि
  To tell you what happened later, and then within one or two
 • SAB
  kaski ləmdzuŋ tsətsə nopəri khəpəi deri kjã ajũsi
  कास्की लमजुङ् देखि नुन बोक्न आउँदा खेरि बाटो नपाएर
  having not traced the road when they came here from Lanjung and Kaski,
 • SAB
  pəila tsjamtse ʈisi
  पहिला च्याम्जेमा बसे।
  they used to sit in Chjomje.
 • SAB
  tsjamtseto tole bas ajoe mətrə tsu kjorãri bəsti ʈipa
  च्याम्जेदेखि माथि बास नपाएर मात्रै यो घेराङ्‌मा बस्ती बस्यो।
  Since they, the travellers, did not get any place to live up than
 • SAB
  tsjamtsedo tole khəsi tsətsotole mjagdi kholato tole khəsi kjorãri
  च्याम्जे देखि माथि आएर यहाँ देखि माथि म्याग्दी खोला देखि माथि आएर
  Having come up from Chjomje, coming up from Myagdi river, and staying
 • SAB
  to jai rũkhu ʈisi rũkhuto tsətsə nopəri larke japa
  माथि गएर ओढारगाउँमा बसेर ओढारगाउँ देखि नुन बोक्न लार्के जान्थे।
  going up and staying in Odhargaun, they used to go to Larke to fetch
 • SAB
  əni pəila pəila badze pələri əni tini lisũ pisjã
  अनि पहिला पहिला बाजेको पालामा अनि पछि भने
  This was the situation during the time of our grandparents and later
 • SAB
  lisũ majule tsukjãu jul kjui
  पछि तल आए पनि यहि बाटो आउनु पर्यो।
  but people came to this village even if the road passes through down
 • SAB
  tojale tsu kjã jal kjoirə mətrəi tsuri le ʈil kjo məpəe
  माथि गए पनि यही बाटो जानु परेर मात्र यहाँ धेरै बस्नु पर्दोरहेछ।
  People had to stay here often because they have to follow this trail
 • SAB
  ta məi pisjã tsuri kjãr prəpəe teri kju arəpəi ro
  के थियो भने यहाँ बाटोमा हिँड्दा पानि थिइन रे।
  The fact was that there was no water while people were passing
 • SAB
  kju arəmneməe tatəiro pisjã tsətsənopəe mjo khəmniməe
  पानि नहुँदा त के भयो रे भने नुन बोक्न आउने मान्छेहरू आउँदा त
  What happened when there was no water is as they came here to fetch
 • SAB
  ama kju pino ama pimniməe kju are
  आमा पानि दिनुस्, आमा भन्दा पानि छैन।
  as they said, 'Please give me water', there was no water to give them.
 • SAB
  pa thuno pimoro tsəri
  रक्सी खाउ भन्छन रे यहाँ।
  They replied, 'Drink liquor instead'.
 • SAB
  hatəi dzə̃i kju maŋgo təpəe khlo tsuri hatəi kju thul ajõsi kəi tʃəl
  त्यसैले चाहिं पानि महँगो हुने ठाउँ यहाँ त्यसैले पानि खान नपाएर भात
  Therefore, this is the place where water was expensive, and therefore
 • SAB
  atotole tsərtole markhõ ɖãɖa jasi atotole rũkhu jamo
  त्यहाँबाट माथि त्यहाँदेखि मार्खोंडाँडा गएर त्यहाँबाट माथि ओढार गाउँ
  People walk up from there, upto Markhon hill, and then upto Odhar.
 • SAB
  atokja tiltse tõsi kju larke tsətsənopəri jabəe kjã ŋi õsõ
  त्यसपछि तिल्चे निस्केर उ (ठाउँ इंगित गर्दै) लार्के नुन बोक्न जाने
  After that coming out to Tilche, this is the way to go to Larke
 • SAB
  utsəri ŋjo arkom ta are
  यहाँ हाम्रो अरू (कुराहरू) त छैनन्।
  There is not anything more here in this village.
 • SAB
  ta piniinnə arkoməe
  के भन्ने अर्को त
  What else to say ?
 • SAB
  ŋi kju pui tsəri tin tsar bərsə təi
  हामीले पानि ल्याएको यहाँ तिन चार वर्ष भयो।
  We have had facilities of water for about three or four years.
 • SAB
  ŋi kjorãri kju tsəl ajõpəe khlo mopa
  हाम्रो घेराङ्‌मा पानि खान नपाउने ठाउँ छ।
  We don't get water to drink in this village, in Gherang.
 • SAB
  õsõ pəpne amne pələri akhene pələri kjũ aropa tsəri
  पहिला बाबा आमाहरू पालामा बाजेहरूको पालामा पानि नै थिएन यहाँ।
  During the time of our grandparents, there was not a single drop of
 • SAB
  kuwari khai tsəpa
  पोखरिमा थापेर खान्थ्यौं (पानि)।
  Water used to be filled into the pot from the pond.
 • SAB
  tini lisũka tu tso ɖãɖdo tsəle kjale dzərti
  आज पछिको माथि यो डाँडा देखि यता झरे।
  People climbed down the hill from the top to fetch water.
 • SAB
  arsei aʈhhədzar nəuhədzare khloto mali kju puisi tsətipo
  आठ सय आठ हजार नौ हजारमा ठाउँबाट तल पानि ल्याएर खाँदै छौं।
  We've been drinking water by paying about eight or ten thousand to
 • SAB
  kjũ le kju səməsja mo
  पानी(को) नै धेरै समस्या छ।
  There is shortage of water.
 • SAB
  ni kjutsəl ajõsi ... khali phətẽ ʈil kjupəe khlo mo
  पानि खान नपाएर खालि भोकै बस्नु पर्ने ठाउँ छ।
  This is the place where people are hungry and have a lack of water.
 • SAB
  sara səməsja təpəe khlo tsu kjorã nas pipəe khlo
  साह्रै नै समस्या हुने ठाउँ यो घेराङ् गाउँ भन्ने ठाउँ।
  This is the place where there is a severe shortage of water.
 • SAB
  ale ni səməsja mo atsu
  यसरी हामी समस्या छ त्यो।
  Thus, there is a problem like this.
 • SAB
  arko ta pisjã na nil nasəe tʃjõpo mo thepə are
  अर्को के भने हाम्रो गाउँ सानै छ ठूलो छैन।
  Our village is rather small but not a big village.
 • SAB
  arpo ta pipnə akojõ nimne na
  अरू के भन् ? ने यति होला नि।
  What else to say, I will say only this much.