Skip to main content Skip to search
08 Apr 2015
2 min 13 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

A Gurung man from Temang describes the construction of a road through his village.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • SAB
  tso nasə ta ro nastoma juirə tjarə kəti
  यो गाउँ के रे गाउँ देखि आएर अब कति
  Telling about this village, and coming from this village, and coming
 • SAB
  kəti bərsə bənnale tjarə pre... ŋidi prediti təmne
  कति वर्ष भन्नाले अब आठ नौ वर्ष जति भए होला।
  to tell you. How long it happened, here is it about eight or nine
 • SAB
  tsu ʈimu nasə bənerə əbə pəila õsõ nono kjã molo
  यो तिमाङ् गाउँ बनेर अब पहिला मुनि मुनि बाटो थियो।
  Before this village was settled the trail passed below it.
 • SAB
  tsu kjã dzə̃i bənesiũ ʈii
  यो बाटो चाहिं बनाउँदै गरे।
  People kept construction this road.
 • SAB
  nəwãsjõ ʈii
  बिग्रिंदै गर्यो।
  It kept getting damaged.
 • SAB
  tsu nuwãpəe ʈomri akhir səbbənda dzidzubadze pəlto kjali kjã
  यो बिग्रिंदा खेरि आखिर सबभन्दा जिजुबाजेको पाला देखि बाटो यहाँदेखि
  As this kept on being damaged but the road passed through this place
 • SAB
  ateri tsəri ʈĩ kri ni məlo
  त्यति खेर यहाँ एउटा दुइटा घर थिए।
  There were only one or two houses here then.
 • SAB
  ʈĩ kri ŋi məpa
  एउटा दुईटा घर थिए।
  There were one or two houses.
 • SAB
  məpəe ʈoməri akhir lənə lənə kjã
  हुँदा खेरि आखिर गर्दा गर्दा बाटो
  As it was so, finally the road was constructed.
 • SAB
  əbə aleləmnem arkopəhalei əbə tjarkjam nas thẽ milerə pheri tshoʈo
  अब यसो गर्दा त अरूहरुले अब अवदेखि गाउँले मिलेर फेरि छोटो बाटो बनाउने
  While doing like this, the other people, having agreed, they made a
 • SAB
  nono ləpəi ʈõməri kjãməi bədgəjai
  मुनि बाट गर्दाखेरि बाटो भत्कियो।
  The road collapsed while it was built down below.
 • SAB
  leũ bədgəi japəe ʈõməri akhir kokjãu təi
  धेरै भत्केको हुनाले आखिर माथिबाटै गयो।
  Since it collapsed, it was finally made from up here.
 • SAB
  kokja təmnem tika ãphəe pəriwar tetenə jai
  माथिबाट भएकोले तनि आफ्नो परिवार बढ्दै बढ्दै गयो।
  As it was constructed from up, the family here grew gradually.
 • SAB
  tetenə jamneməe khetipati bəɖhi arei
  बढदै बढ्दै जाँदा त खेतिपाति बढ्ने भएन।
  As the number of families increased, the farmind did not increase.
 • SAB
  ali ləmneməe tsu khetibari tsəmne tjarəm bəbəɖina jai
  यसो गर्दा त यो खेतिवारि खाँदा अब बढ्दै बढ्दै गयो।
  While doing this, this farming increased gradually.
 • SAB
  pəreʈənei khəkhənə ehai
  पर्यटन पनि आउँदै आउँदै गयो।
  The tourism began gradually.
 • SAB
  təmne tsu ʈimu khlori tʃjãpəe khlo dzəgga mromneməe nasə kjale pəile
  हुँदा यो तिमाङ् ठाउँमा राम्रो ठाउँ जग्गा भएकोले गाउँ देखि पहिल्यै
  As it happened, since there is a good place, this Real Garden hotel
 • SAB
  hoʈel ləi
  होटल गरें।
  I ran the hotel.
 • SAB
  akjale kri kri haliləi
  त्यसपछि एउटा एउटा यसरी गरेर
  Then the hotels increased one after another.
 • SAB
  təso tika ŋəe hoʈeləi mi mənaslu hoʈelə
  अहिले तनि मेरो होटलकको नाम मनास्लु होटल ।
  Now, the name of my hotel is Manaslu.
 • SAB
  təso ŋəi bənerə dui bərsə təi
  अहिले मैले बनाएको (बनाएर) दुई वर्ष भयो।
  I constructed the hotel two years ago. It took two years to make the
 • SAB
  bərsə dui bərsə təirə əbə ek bərsə di suru ləirə dui bərsə
  वर्ष दुइ वर्ष भएर अब एक वर्ष जति शुरु गरेर दुई वर्ष
  Spending)two years, spending one year, and now two years
 • SAB
  tsəlei əbə tsu bədoi ek bərsə təmu
  चलाएर अब यो भदौमा एक वर्ष हुन्छ।
  it has been one year since I began this hotel.
 • SAB
  əbə tosomoãphəe pəriware lagiri tʃjãpəe məripo
  अब अहिले सम्म आफ्नो परिवारको लागि राम्रै भइरहेको छ।
  It (has been good to maintain my family.
 • SAB
  tsu toso səmmə ãphəe təmu ãphəe gãuʈhãuri tsəgəe prəgəti ləi
  यो अहिले सम्म आँफ्नै गुरुङ् आफ्नै गाउँठाउँमा यति प्रगति गरें।
  This time I made the progress of this much in my own village.
 • SAB
  toso bidesihəru khədibo əni tʃjãpəe mo
  अहिले विदेशीहरू आइरहेका छन्, अनि राम्रै छ।
  Now, the tourists have come. And then it is good.
 • SAB
  tsəkjale tjarə tsu tsuke matrei aŋi
  त्यसपछि अब यो एउटा मात्रै होईन ।
  Now this is not a single hotel.
 • SAB
  tsu khlori tsəkepəe hoʈel bənepa khəli pisjã tsərkjale tjarə ləmdzuŋ
  यो ठाउँमा होटल बनाउने कसरि भने यहाँबाट अब लम्जुङ् यो डाँफे
  In this place how to construct a house in this place is, to go from
 • SAB
  thərtsu akjali jairə kja pokhəra kantru jal khamu
  दुधपोखरि त्यहाँदेखि गएर उता पोखरा घान्द्रुक जान सक्छन्।
  to go up to Dudhpokhari and people may go to Ghandruk.
 • SAB
  tsəkja pəreʈəne lagire kjã hatse lagire tsu timutse bebəstha kii mo
  त्यसपछि पर्यटनको लागि बाटो यसको लागि यो तिमाङ् ब्यबस्था किनेछ ।
  Then, the road is for the tourism, this place Temang has managed the
 • SAB
  tsjatsi bəne mu
  अलिकति बनाएछ।
  They have made something.