Skip to main content Skip to search
09 Nov 2017
2 min 14 sec
Video Overview
Creators: 
Rinchen Drolma

རྩེད་རིག་འདིའི་ནང་དོན་བཀྲ་ཤིས་པ་ཡིན་པས་སྟོན་མོ་སོགས་སུ་བླངས་ན་ཡག

This tserig is about auspiciousness, so it is often sung during weddings or other happy ceremonies.

这首“则柔”的寓意有吉祥如意之美意,适合在任何宴会都可以演唱。

རྩེད་རིག་འདིའི་ནང་དོན་བཀྲ་ཤིས་པ་ཡིན་པས་སྟོན་མོ་སོགས་སུ་བླངས་ན་ཡག ལྷག་པར་དུ་གླུ་ཚིག་གི་ནང་དུ་ཆ་རེ་དང་ཡང་ན་གཉིས་རེ་གཉིས་རེ་མཉམ་དུ་ཡོད་པ་དག་མཛེས་པ་དང་རྒྱན་པ་བསྟན་ཡོད་པས་གཉེན་སྟོན་གྱི་སྐབས་སུ་བླངས་ན་ཧ་ཅང་འཚམས།

这首“则柔”的寓意有吉祥如意之美意,适合在任何宴会都可以演唱。由于歌词中的描述的事物都是成双成对的,因此特别适合在婚宴上演唱。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0