Skip to main content Skip to search
09 Nov 2017
3 min 13 sec
Video Overview
Creators: 
Rinchen Drolma

དབྱངས་རྟ་འདི་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་བླངས་ན་ཡག གླུ་དང་རྩེད་རིག་ལེན་པ་ནི་མི་ལ་དགའ་བ་སྐྱེད་པ་དང་དགེ་བ་ཡིན་པས་རྒྱུན་དུ་ལེན་དགོས་པ་བསྟན་ཡོད།

Generally performed by women, this tserig shares the importance of singing, as singing can bring people happiness.

这首“则柔”的旋律轻柔而优美,非常适合女士演唱,歌词描述了唱歌、跳舞能让人心情愉悦的道理。

དབྱངས་རྟ་འདི་བུད་མེད་རྣམས་ཀྱིས་བླངས་ན་ཡག གླུ་དང་རྩེད་རིག་ལེན་པ་ནི་མི་ལ་དགའ་བ་སྐྱེད་པ་དང་དགེ་བ་ཡིན་པས་རྒྱུན་དུ་ལེན་དགོས་པ་བསྟན་ཡོད། སྟོན་མོ་ཆེ་མ་ཆུང་གསུམ་གྱི་སྐབས་སུ་རྩེད་རིག་འདི་འདྲ་ལེན།

This melody generally sung by women. The lyrics describe the importance of singing, because singing can bring happiness to people. It can be sung at any kinds of party or gathering.

这首“则柔”的旋律轻柔而优美,非常适合女士演唱,歌词描述了唱歌、跳舞能让人心情愉悦的道理。按照藏族人的说法,能让别人快乐也是一种行善积德的行为,因此通过歌唱、跳舞感受快乐也是一种修行。这首“则柔”民歌是个在各种大小场合进行演唱。

Transcript search
No results found for this search
0 of 0