Skip to main content Skip to search
22 Apr 2018
7 min 39 sec
Video Overview
Creators: 
Kristine Hildebrandt

Mr. Kunsang Dhondrup, a native speaker of Kutang, describes his experiences during the 2015 Nepal earthquakes. In this video he explains his thought processes as the earthquake was happening. 

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • NYI
  elder.brother namast
  दाजु नमस्कार
  Brother, Namaste!
 • KUN
  namaste
  नमस्कार
  Namaste!
 • NYI
  elder.brother name what say COP.xx
  दाजुको नाम के हो?
  What is your name?
 • KUN
  1 Kunsang Dhundup
  कुन्साङ धुन्डुप
  Kusnsang Dhundup
 • NYI
  year how.many reach -xx become
  कति बर्ष हुनुभयो?
  How old are you
 • KUN
  year twenty-seven
  सत्ताईस बर्ष
  Twenty-seven years old.
 • NYI
  elder.brother family inside who whoCOP.xx
  दाजुको परिबारमा को को हुनुहुन्छ?
  How many members are there in your family?
 • KUN
  xx
  के?
  what?
 • NYI
  family inside who who COP.xx
  परिवारमा को को हुनुहुन्छ?
  How many members are there in your family?
 • KUN
  family inside xx
  परिवारमा?
  In the family?
 • KUN
  xx six
  हामी छ जना
  We are six.
 • NYI
  who who COP.xx
  को को छ?
  Who are there?
 • KUN
  here elder.sister xx - mother then family -PL xx this childtwo then youngest.childTashi
  यता पेमा दिदि परिवारहरु अनि वच्चा दुईवटा अनि भाई टाशि
  Pema sister's family, two childs, and younger brother Tashi.
 • NYI
  elder.brother small time -LOC book learn -xx getNEG- get
  दाजु सानो बेलामा पढ्न पायो कि पाएन?
  Did you get chance to study while you were child?
 • KUN
  1 book learn -xx NEG- get
  म पढ्न पाएन
  I did not get chance to study.
 • KUN
  here -LOC little REFL -place xx
  यता अलिकति आफै मात्रै
  Just a little by myself.....
 • NYI
  elder.brother now work what doCOP.xx
  दाईले काम के गर्दै हुनुहुन्छ?
  What are you doing these days?
 • KUN
  here -LOC work what COP.xx here field little fieldweed -xx
  यहाँ काम के छ यता खेत अलिकति खेत गोड्दै
  What work is here? Weeding a field......
 • NYI
  then elder.brother 1PL earlier month four.ORD -LOCdate
  दाई हाम्रो अस्तिन चौथो महिना मा दिन..
  Brother! in our fourth month (of Tibetan calender, the day....
 • NYI
  holy.place PART day saturday o'clock twelve earthquake cometime -LOC elder.brother 2 whereCOP.xx
  सात गते सनिबार बार बजेमा भुकम्प आउँदा खेरि दाई कहाँ हुनुहुन्थ्यो
  The 7th day, on saturday, at 12 o'clock, where were you at that time
 • KUN
  1 here down Rana down -LOC COP.xx
  म यता रानाको भन्दा तल थिएँ
  I was in the place down from Rana.
 • NYI
  Rana down -LOC what dogo
  रान तलतिर के गर्न गएको थियो?
  Why did you go to place down to Rana?
 • KUN
  1 letter reach go
  म चिठि पुर्याउन गएको थियो
  I was there to provide the letters.
 • NYI
  post-office post-office reach gox
  हुलाक हुलाक पुर्याउन गएको थियो हो?
  Are you there to provide letters?
 • NYI
  this earthquake come time elder.brother friend whoCOP.xx
  यो भुकम्प आउँदाखेरि दाईको साथि को थियो?
  Who was with you when the earthquake hit?
 • KUN
  friend NEG.xx 1 alone
  साथि थिएन म एक्लै थियो
  There was none; I was alone.
 • NYI
  this come time -ABL elder.brother 2 whereCOP.xx
  भुकम्प आउँदखेरि दाई कहाँ थियो?
  Where were you when the earthquake hit?
 • KUN
  Rana down reach -xx
  रानको तल पुग्दा
  Whne I reached to the place down to Rana...
 • KUN
  up down stone fall.down.ONOM come.xx hide -place NEG- getcave inside hide sit
  माथिबाट ढुङ्गा बरङरङ आउँदै थियो लुक्ने ठाउँ पाएन एउटा सानो गुफामा
  The stones were falling from upper areas; I did not get a place to
 • KUN
  little stop become -xx xx outsidecome
  एकछिन रोकेपछि बल्ल बाहिरा आयो
  When it stopped, I came out.
 • NYI
  earthquake come finish -xx earthquake COP DOUBT knowledge getDOUBT little finish -xx knowledge get
  भुकम्प आएपछि भुकम्प हो भन्ने थाहा पायो कि एकछिन पछि बल्ल थाहा पायो?
  Did you know the earthquake at the moment or later?
 • KUN
  little finish -xx front -LOC knowledge get
  एकछिन पछि बल्ल थाहा पायो।
  I knew it after awhile.
 • NYI
  front -LOC knowledge NEG- get xx
  पहिलेनै थाहा पाउनु भएन?
  Did not you know before?
 • KUN
  like.this move.ONOM knowledge -xx stone small onefall.down -xx xx finish -xx stone big knowledge -xx more -PLcome.xx
  सानो ढुङ्गा एउटा दुईवटा झरेको थियो त्यसपछि ठुलो ठुलो ढुङ्गा आयो
  First of all, some small stones fall down and later the big stones
 • NYI
  this earthquake come time PART REFL -LOC injury PART what -xxNEG- come xx
  यो भुकम्प आईसकेपछि आफूले चोटपटक केहि लागेन होला नि
  Did you have any injuries from this earthquake?
 • KUN
  injury PART NEG- come 1 PART cave inside hidesit
  चोटपटक त भएन यता गुफामा लुकेर बस्यो
  I do not have any injuries; I hid in the cave.
 • NYI
  this earthquake come finish -xx elder.brother 2 wherego
  भुकम्प आईसकेपछि दाई तपाई कहाँ जानु भयो?
  After the earthquake hit, where did you go?
 • NYI
  up retucome DOUBT again downgo
  माथि फर्केर आएको थियो कि तल गएको थियो
  Did you go down or come up?
 • KUN
  up return come
  माथि फर्केको थियो
  I returned up.
 • NYI
  house return come xx
  घरमा फर्केर आएको थियो हो?
  Did you return home?
 • NYI
  this time -LOC REFL family -PL whereCOP.xx
  यतिखेर आफुको परिवार हरु कहाँ थियो?
  Where were your family at the moment?
 • KUN
  family -PL here house COP.xx
  परिबार यहाँ घरमा थिए
  The family was in the village.
 • NYI
  elder.sister here xx xx
  दिदि यहाँ थियो हो?
  Is it that the sister was here?
 • KUN
  elder.sister here xx
  दिदि यहिँ थियो
  Yes, the sister was here.
 • NYI
  youngest.child PART where go
  भाई चाहिँ कहाँ गएको थियो?
  Where has the younger brother gone?
 • KUN
  youngest.child PART youngest.child down xx
  भाई तल थियो
  The younger brother was in the lower places.
 • NYI
  Kathmandu inside xx xx
  काठमान्डु थियो हो?
  Was he in Kathmandu?
 • NYI
  this earthquake come time -LOC REFL mind inside PART worry come xxNEG- come
  यो भुकम्प आएपछि आफै मनमा चिन्ता आएको थियो कि थिएन?
  Were you worried because of this earthquake?
 • NYI
  man die DOUBT like.this become DOUBT house fall.down become DOUBTlike.this worry come NEG- come
  मान्छे मर्यो कि यस्तो भयो कि घर भत्क्यो कि यस्तै चिन्ता आयो कि आएन?
  Were you worried about houses falling down, people dying etc.?
 • KUN
  like.this do mind xx pain/trouble down phone send -xx
  यस्तो गर्यो मन चाहिँ मन दुखिरहेथ्यो तल फोन गर्न गएको थिय
  It happended and I was worried; I went to phone.
 • NYI
  this finish -xx up house return go house house PART howbecome COP.xx
  यो सकेपछि घर फर्किदा घर चाहिँ कस्तो भएको थियो।
  After that, as you came back home, what had happened to your house?
 • KUN
  house house PART
  गाउँको घर चाहि
  As for the house....
 • KUN
  some break -xx some break go go like.this
  कुनै भत्केको थियो कुनै भत्किन लागेन लागेको थियो यस्तो
  Some were already fallen and some were in very bad condition.
 • KUN
  xx.ONOM becom
  घात्राक घुत्रुक भएछ
  Everything was not normal.
 • NYI
  village reach -xx like.this village man -PL how become COP.xxearthquake comefinish -xx
  गाउँ पुग्दा गाउँले मान्छे कस्तो भएको थियो भुकम्प आएपछि
  When you came back to your house, what had happened to the village
 • KUN
  all -LOC become COP.xx housebreak -xx
  सबैजनाले भएको थियो घर भत्क्यो
  For all of them, the houses had fallen down.
 • KUN
  only become COP.xx some that.side break -xx some this.sidebreak -xx
  यस्तो भएको थियो कुनै उता भत्किरहेको थियो कुनै यता भत्किरहेको थियो
  It was like this; the houses had fallen everywhere.
 • NYI
  this night PART elder.brother 2 where sitPART
  यो राति चाहिँ तपाई कहाँ बस्नु भएको थियो?
  Where did you sleep at that night?
 • KUN
  this night REFL here yard -LOCsleep
  त्यो राति मेरो आफ्नै यता आगँनमा सुत्यो।
  At that night, I slept in my own yard.
 • NYI
  outside sleep
  बाहिर सुत्यो
  Oh! you slept outside.
 • KUN
  outside yard
  बाहिर आगँनमा
  In the yard outside.
 • NYI
  this outside sleep time -LOC trouble whatCOP.xx
  बाहिर सुत्दा खेरि के के गाह्रो भएको थियो?
  What troubles you had to face sleeping in the yard?
 • NYI
  sleep -place good NEG.xx DOUBT food good NEG.xx DOUBT
  सुत्ने ठाउँ राम्रो थिएन कि खाने कुरा राम्रो थिएन कि
  May be, there was not good place to sleep and the food to eat!
 • KUN
  food -xx good NEG.xx sleep -place -xx what COP.xx xx xxlike.this bed one make.bed
  खाने राम्रो थिएन सुत्ने ठाउँ पनि के छ र यस्तै सुत्यो यस्तो एउटा
  The food was not good and not a good place to sleep; we slept laying
 • KUN
  sleep
  सुत्यो
  We slept.
 • NYI
  day how.may outside sleep
  कति दिन बाहिर सुत्नुभयो?
  How many days did you sleep outside?
 • KUN
  day PART many.xx become PART nine ten PART outsidesleep
  दिन त धेरै भयो होला नौ दस दिन जति बाहिर सुत्यो।
  It was for many days;we slept (outside) for about ten days.
 • NYI
  villagers -PL outside sleepxx
  गाउँले हरु पनि बाहिर सुतेको हो?
  Is it that other people also slept outside?
 • KUN
  villagers -PL outside sleep
  गाउँले पनि बाहिर सुत्यो
  Yes, other people also slept outside.
 • NYI
  village -LOC PART man -PL next man -PL injury become COP.xxxx NEG.xx
  अनि गाउँमा छ नि अरु मान्छेहरुलाई चोटपटक भएको छ कि छैन
  Has there been any injuries to any villagers?
 • KUN
  next man PART injury NEG- become far man one die
  अरु मान्छेले चाहिँ चोटपटक भएछैन तर उता एउटा मान्छे मर्यो
  No, nobody has been injured but one man died.
 • NYI
  elder.brother 2 youngest.child PART Kathmandu inside xxNEG PART
  दाजु यहाँको भाइचाहिँ काठमान्डुमा छ हैन त
  Your younger brother is in Kathmandu, is not it?
 • NYI
  REFL youngest.child -xx Kathmandu inside xx
  आफु भाइ काठमान्डुमा छ
  Your younger brother is in Kathmandu.
 • NYI
  3PL with talk speak -xx think -xx phone PART this dayxx phone send -xx get DOUBT
  उनिहरु सँग कुरा गर्न मन गर्ने फोन चाहिँ त्यहि वेलुका गर्नु पायो कि?
  Thinking about taling with them, did you get chance to call in that
 • KUN
  this day phone NEG.xx here -LOC phoneNEG.xx
  यो बेलुका फोन थिएन यहाँ फोन छैन
  There was no phone in that evening here.
 • KUN
  up tomorrow day.after.tomorrow day two three day Ghap xxphone send -xx
  माथि भोलिपर्सि दुई तिन दिन घापमा गर्न गएको थियो
  After some days, we went to Ghap to make a call.
 • NYI
  here up Ghap go time -LOC Ghap this middle road PART howbecome COP.xx
  यहाँदेखि माथि घाप जाँदा घाप को विच बाटो कस्तो थियो?
  What was the path like when you went upto Ghap?
 • KUN
  road all xx collapse become that.side go -place xxNEG- xx xx
  बाटो सबै भत्केको थियो उता जान बाटो सक्ने नसक्ने स्थिति थियो
  All the path was ruined; it was very difficult to go.
 • NYI
  later PART up Ghap reach -xx phone send -xx getNEG- get
  पछि चाहिँ घाप पुग्दा फोन गर्न पायो कि पाएन
  Did you get chance to make a call when you reached Ghap?
 • KUN
  Ghap Ghap phone front NEG- work 1 go time -LOC phone gobecome COP.xx
  घाप फोन पहिला नजाँदोरैछ तर पछि म पुग्दाखेरि फोन बनिसके रहेछ
  Earlier, the phone was not working in Ghap; but, at the time when I
 • NYI
  1PL this what say
  हाम्रो यो छ नि
  Our, that is...
 • NYI
  family -PL what -xx injury Kathmandu sit -xx family -PLinjury NEG.xx PART
  परिबारले केहि चोट काठमान्डु बस्ने परिवारहरु चोटपटक भए छैन त?
  Has not there been any injuries to your family members in Kathamandu?
 • KUN
  injury NEG.xx well COP.xx
  चोटपटक भएन सञ्चै छ
  No, they are well.
 • NYI
  this earthquake come finish -xx PART
  यो भुकम्प आएपछि छ नि
  After the earthquake....
 • NYI
  relief.aid PART what what come.xx down xx
  राहात के के आयो तलबाट
  What relief materials came from down?
 • NYI
  government COP xx COP 1PL Gumba xx COP xx COP organization1PL foreign organization COP xx relief.aid what what come.xx
  सरकार बाट भएपनि गुम्बा बाट भएपनि संघसंस्था हाम्रो जापान।विदेशि संस्था
  Either it is from government or from Gumba or from other
 • KUN
  relief.aid PART what tarpaulin blanket this rice
  राहत त के यो पाल कमल यो चामल
  The relief materials are tarpaulins, blankets, rice etc.
 • KUN
  this dry eat -xx noodles
  यो सुख्खा खाने चाउचाउ
  The noodles....
 • NYI
  this relief.aid PART 1PL
  यो राहत चाहिँ हाम्रो
  Then, the relief materies, ours..
 • NYI
  this Bihi only.one COP DOUBT up
  यो बिहिमात्रै हो कि माथि
  Is it just in Bihij or up as well.
 • NYI
  1PL this village around
  यो हाम्रो गाउँ वरिपरि
  It is only aroud our village.
 • NYI
  villagers all divide -xxgive
  गाउँले सबैजनाले बाँडेको हो
  Is it that all divided it (relief materials)?
 • KUN
  villagers once divide -xx give PART
  गाउँले सबैजना बाँडेछ।
  All the villagers divided it.
 • NYI
  this earthquake come finish -xx earthquake NEG- come xx say -xxagain inside mind PART more fear -xx NEGPART
  यो भुकम्प आएपछि यो भुकम्प नआओस भन्ने फेरि मनभित्र धेरै डर लाग्छ हैन त
  After the earthquake hit, you might have been frightened, is not it?
 • NYI
  NEG- come xx say -xx again village COP xx COP house COP xxCOP family with COP xx COP pray xx read do NEG- do
  नआओस भनेर फेरि गाउँ भएपनि घर भएपनि परिवार सँग भएपनि पुजापाठ गर्यो कि
  To stop the earthquake, have you done any religious activities?; be
 • KUN
  pray 3PL villagers -PL once xx -xx here do -xx
  पुजापाठ उनिहरु गाउँलेहरुले सबैजना मिलेर यहाँ गर्यो
  As for such Pujas, all the villagers did here together.
 • NYI
  day how.may do
  कतिदिन गर्यो
  How many did they do (Pujas)?
 • KUN
  day two DOUBT do
  दुईदिन जति गर्यो
  They did it for about two days.
 • KUN
  Sangchen xx do
  साङजेन पुजा गर्यो
  The Sanjen Puja was performed.
 • NYI
  1PL village -LOC Mane xx Kane xx Gumbaxx
  हाम्रो गाउँमा माने छ काने छ गुम्वा छ।
  We have Manes, Kanes etc. in our village.
 • NYI
  Tshorten Gumba do Krwak Gumba do Bihi Gumba xxNEG PART
  छोर्तेन पोक गुम्बा छ क्रवाक गुम्बा छ बिहि गुम्वा छ हैन त
  We have Tshorten Pok Gumba, Krwak Gumba, Bihi Gumba, is not it?
 • NYI
  3 -PL earthquake come finish -xx injury PART how becomeCOP.xx
  यिनीहरु भुकम्प आएपछि क्षति कति भएको छ?
  What has happened to those by the earthquake?
 • KUN
  injury -PL become xx all like.this
  क्षति त भएछ सबैमा यस्तै
  There has been damange everywhere.
 • KUN
  like.this xx.ONOM do -xx COP.xx some xxfall.down.xx fall.down.xx
  यस्तो ठाकठाकठुकठूक भएको छ कुनै भत्किन भत्किन लागेको छ
  They have been ruined; some are in very dilapadated conditon.
 • KUN
  Mane Dhungyur -PL here Kane -PLbreak -xx
  माने धुङग्योर हरु यहाँ कानेहरु भत्केछ
  Dhungyor Mane and Kanes have been damaged here.
 • NYI
  Bihi village -LOC livestock -PL injury become COP.xx xxNEG.xx
  बिहि गाउँमा जनावर हरुलाई केहि क्षति भएको छ कि छैन
  Has there been any injuries to the cattles in Bihi village?
 • KUN
  livestock -PL 3PL cow -PL xx PART stone hit -xx dielike.this say -xx
  जनावरहरु उनिहरु गाईहरु प्राय ढुङगा लागेर मरेछ भन्ने सुने
  I heard that some animals died by the falling stones.
 • NYI
  man earlier -LOC man road COP.xx time-LOC
  मान्छे पहिला मान्छे बाटो हुँदाखेरि चाहिँ
  Earlier, when there was path, the men.....
 • NYI
  down xx mule come -xx mule -LOC load xx -xx
  तलबाट खच्चर आउँथ्यो खच्चड माथि भारि बोक्थ्यो
  The horses used to come from down and people used to make horses
 • NYI
  eat -xx NEG.xx rice COP xx COP what COP xx COP down xx carrycome -xx NEG PART
  खाने कुरा छैन चामल भएपनि जे भएपनि तलबाट बोकेर ल्याउँथ्यो होईन त
  When there was no food; and either it is rice or other things:people
 • NYI
  now PART down
  अहिले चाहिँ तल
  For now, down there....
 • NYI
  Arughhat -LOC road collapse become this middle road collapse becomemule go -place NEG.xx
  आरुघाटको बाटो भत्केको छ यो विचको वाटो भत्केको छ खच्चड जाने बाटो छैन
  The path to Arughat has been damaged, and there is no path for horses.
 • NYI
  this road make -xx say -xx importance COP.xx xxNEG.xx
  बाटो बनाउने चाहि महत्वपुर्ण छ कि छैन?
  Is it important to make the path?
 • KUN
  this road PART PART make need -xx COP.xx thisinside
  यो बाटो पो वनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ यसमा
  I think it (the path) should be made.
 • KUN
  now eat -xx what -ALSO NEG.xx rice -PL come -place this muleroad NEG.xx
  अहिले खानेकुरै छैन चामल आउने यो खच्चड बाटो छैन
  Now, there is notthing to eat and there is no path for horses.
 • KUN
  down xx things come -xx NEG.xx this
  तलबाट सामान आउने छैन यो
  It is not possible to bring the things from down.
 • KUN
  eat -xx NEG.xx oil finish what finish here buy -placebuy -place NEG.xx this mule come come till
  खानेकुरा छैन तेल सकियो सबै सकियो यता किन्ने ठाउँ नै छैन यो खच्चड
  Everything finished: there is nothing to eat; no oil, no food, no
 • NYI
  this REFL Rana down xx NEGPART
  यो आफू रानाको तलतिर थियो हैन
  You were down to Rana, is not it?
 • NYI
  road walk -xx man -PL meet NEG- meet earthquake come time
  बाटो हिँडने मान्छे भेट्यो कि भटेन भुकम्प आउँदा खेरि
  Did you meet anyone who was walking in the path in that earthquake?
 • KUN
  road walk -xx man 1 up returncome -xx
  बाटो हिँडने मान्छे म माथि फर्किदा
  When I returned back, the men in the path...
 • KUN
  Ungyo -LOC 3PL Hyolmo man sixteen DOUBT COP.xx
  उङगोएमा उनिहरु योल्मो मान्छे सोह्र जना जति थियो
  There were around sixteen Hyolmo men in Ungoye.
 • KUN
  around.four around.five sick becomeCOP.xx
  चारपाँच जना घाईते भएको रहेछ
  Four or five men were injured there.
 • KUN
  up with come here 3PL doctor xx send -xx
  माथि सँगै आयो (हामि) यता उनिहरु डाक्टर सँग भेट्टाईदिएँ
  We came up together and I helped them to meet with doctor.
 • NYI
  this Hyolmo man -PL what do sickbecome
  यो ह्योल्मो मान्छेहरु कसरि घाईते भयो
  How did those Hylomo men get injured?
 • KUN
  here Ungyo -LOC food eat -xx say -xx foodmake
  यता उङगेलमा खाना खाने भने खाना बनायो
  They decided to have food in Ungel; and, the food was prepared.
 • KUN
  this inside sit earthquake come up stone xx.ONOM fall.downsome hand -PL hit some this back hit
  यो भित्र बस्यो भुकम्प आयो माथिबाट ढुङ्गा बुदुङदुङ आयो कुनै हातमा
  When they sat inside, the earthquake hit, and the stones started to
 • NYI
  elder.brother 1PL opinion -LOC PART
  दाईको विचारमा चाहिँ
  Then, brother! in your opinion.
 • NYI
  earthquake say -xx what COP
  भुकम्प भनेको के हो?
  What is an earthquake?
 • NYI
  1PL this grandmother grandfather PART 3 say -xx land down -LOClike.this xx xx like.this like.thisxx
  हाम्रो यो बाजेबज्यै छ नि उनिहरु भने जमिनको मुनि यस्तो छ उस्तो छ रे
  Our forefathers used to say that there are either this or that things
 • NYI
  1PL book inside month -xx nextxx
  हाम्रो धर्ममा हेर्यो भने छुट्टै छ
  It is different in our religious books.
 • NYI
  1PL down foreign speak ask -xx scientists around ask -xx nextxx
  हाम्रो तल बिदेशि भन्यो भने बैग्यानिक अनुसार अर्कै छ
  According to scientists and (foreigners), it is different thing.
 • NYI
  elder.brother 2 opinion -LOC earthquake say -xx whatCOP
  दाइको विचारमा भुकम्प भनेको के हो?
  What do you think about the earthquake?
 • KUN
  earthquake say -xx PART listen come.xx
  भुकम्प भनेको सुनेको थियो
  I had heard about the earthquake.
 • KUN
  here this how how say -xx land down like.this come -xxlike.this become -xx how COP.xx how COP.xx know.NEG
  यहाँ यो....कस्तो कस्तो छ जमिन मुनि यस्तो आउँछ यस्तो भएर कस्तो हो
  (People) tell different things about the earthquake, as something
 • NYI
  elder.brother 2 belief do this PART
  दाई यो विस्वास लाग्छ त यो
  Brother! do you believe on that?
 • KUN
  belief do NEG- do what -xx like.this come -xx say -xx 1REFL know.NEG
  विस्वास गर्ने ‍कि नगर्ने के यस्तै आउँछ रे मलाई त केहि थाहै छैन
  Whether to believe it or not: that is what people say; I do not know
 • NYI
  1PL elder.brother this PART 1PL Bihi up -LOC PART Kimalungbesay -xx Sherang xx NEGPART
  दाई यो छ नि हाम्रो बिहि माथि किमालुङब्वे भन्ने सेराङ छ हैन त
  Brother! Up from Bihi, there is Serang called Kimalungbe, is not it?
 • NYI
  holy.place big xx xx like.thishere -LOC
  ठुलो तिर्थस्थल छ हैन त यसरि यता
  There is a pilgrimage site, is not it?
 • NYI
  Gumba xx Mane xx holy.place big xxhere -LOC
  गुम्बा छ माने छ ठुलो तिर्थ स्थल छ यता
  There is Gumba, Mane, and the big pilgrimage site.
 • NYI
  Lama -PL xx
  लामाहरु छ
  There are Lamas.
 • NYI
  3 -PL injury how become COP.xx
  यनिहरु कतिको क्षति भएछ?
  What damage has been there?
 • KUN
  3 -PL injury PART NEG.xxDOUBT
  यिनिहरु क्षति त भएको छैन होला
  May be, there is no damage.
 • KUN
  inside this house -PL that.side this.side PART xx herevillage xx almost ruin -xxCOP.xx
  भित्र यो घरहरु यताउता चाहिँ यता गाउँ जस्तै बिग्रेको छ
  These houses are damaged similar to houses here in our village.
 • NYI
  elder.brother 2 this earthquake finish -xx xx Sherang this xxgo -xx getNEG- get
  दाई तपाई यो भुकम्प आएपछि सेराङ तिर एकछिन जान पायो कि पाएन?
  Did you have chance to go to Serang after this earthquake?
 • KUN
  Sherang go -xx NEG- get
  सेराङ जान पाएन
  I did not have chance to go to Serang.
 • NYI
  this earthquake NEG- come time front -LOC PART 1PL herevillage -LOC PART maize xxxx
  यो भुकम्प आउनु भन्दा अगाडि हाम्रो यता गाउँमा मकै छ हैन त
  Before this earthquake, there was maize in our field, is not it?
 • NYI
  cereal.kind do here field work PART a.lot xx NEGPART
  करु भयो यता खेतको काम धेरै छ हैन त
  Of that Karu, the work in the field, there is a lot of work, is not
 • NYI
  earthquake come finish -xx 3 -PL injury PART how becomeCOP.xx
  भुकम्प आएपछि यिनिहरु असर कस्तो परेछ?
  With the earthquake, what damage has been to these things?
 • NYI
  land move -xx 3 -PL what becomeCOP.xx
  जमिन हल्लाएर यिनिहरु कस्तो भएछ?
  By the movement of land, what has happened to them?
 • KUN
  3 -PL like.this become COP.xx this what xx
  यिनिहरु यस्तो भएछ यो छ नि
  They have been like this, that is....
 • KUN
  front earthquake come -xx do -xx break fall.down.xx fall.down.xxxxxx
  पहिला भुकम्प आएर यस्तो हल्लेर भाँच्न लागिरहेको थियो
  We were about to harvest it; but, by the earthquake....
 • KUN
  this time -LOC this maize NEG- pick time -LOC rain rain -xxlike.this this
  यतिखेर यो मकै टिपेको छैन पानि परेर यस्तो यो
  Now, we have not harvested it yet; with the rain...
 • KUN
  this inside water go -xx collapse collapse become -xx allbreak -xx
  त्यो भित्र पानी गएर सबै भत्क्यो भत्क्यो सबै भाँचियो
  By the rain, now all maize-crop has been damaged.
 • NYI
  okay elder.brother thank.you then
  ल दाई धन्यवाद!
  Brother! thank you!