Skip to main content Skip to search
25 Mar 2014
1 min 4 sec
Video Overview
Creators: 
Unknown

A woman from Chame demonstrates how to make tea.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • SAB
  ŋa miŋ sunita bikə re
  मेरो नाम सुनिता बिक हो।
  My name is Sunita BK.
 • SAB
  ŋa əʈharə bərsələ tʃi nekere meme
  म अठार वर्षमा के भन्छ बाजे ?
  I am eighteen-years-old, what should I say grandpa?
 • SAB
  əʈharə bərsə dʒhũʃuŋ
  अठार वर्ष भएँ।
  I am eighteen-years-old.
 • SAB
  ŋa tsamela te kere oɖa nəmbər satlə
  म चामेमा बस्छु, वडा नम्बर सातमा।
  I live in Chame, in Ward No. seven.
 • SAB
  tiko tsja tsa re
  यो चाहिं चियादानी हो।
  This is the thing for filtering tea?
 • SAB
  dhula tsija ʃuidze tãŋ ba
  यसमा चिया मथ्न लागेको ।
  I have begun to churn tea.
 • SAB
  tʃilo tʃha ɦoma mar tsijarəŋ tʃhu dzhja tsa tʃe ko kere
  के रे नुन, दुध, घिउ, चियारङ् पानि चिया चिया छान्नेमा छान्नु, गर्नु
  What to say, I should add salt, milk, ghee, tea and I should filter
 • SAB
  dhene dhi tsja ʃui tʃhja tsa tse ʃinna
  त्यसपछि यो चिया मोथ्नु, चिया मोथि सके (गर्नु सके पछि) पछि
  Then we should churn this, and after churning it,
 • SAB
  dhene sui tsja ʃjo kere dhene tilə lu kere
  अनि यो टिबेटन चिया हुन्छ, अनि यसमा (कप) हाल्नु पर्छ।
  Then it becomes Tibetan tea, and we should keep in the cup.
 • SAB
  dhilə luidi dhene kəjulə ludi ʈhuŋ kere
  यसमा हालेर अनि कयुलमा (चियाहाल्ने भाँडो) हाल्नु पर्छ।
  Then we pour it in Kayu, we should pour it into Koyu.
 • SAB
  ti tsja ɦjomla tʃəmpa luti thuŋ kere
  यो चियासँग पिठो सँगै हालेर पिउनु पर्छ।
  We should drink it after mixing it with the flour.