Skip to main content Skip to search
20 Apr 2018
6 min 47 sec
Video Overview
Creators: 
Kristine Hildebrandt

Ms. Bumchung, a native speaker of Kutang, describes her experiences during the 2015 Nepal earthquakes.

Transcript search
No results found for this search
0 of 0
 • NYI
  grandmother namaste
  हजुरआमा नमस्कार
  Grandma, Namaste!
 • BUM
  namaste
  नमस्कार!
  Namaste!
 • NYI
  grandmother name what say COP.xx
  हजुरआमाको नाम के हो?
  What is your name?
 • BUM
  Bumjung
  भुमज्जुङ
  Bhumjung
 • NYI
  grandmother year how.mayreach -xx
  हजुआमा कति बर्ष पुग्नु भयो?
  How old are you?
 • BUM
  seventy-five
  पचहत्तर बर्ष
  Seventy-five years old.
 • NYI
  grandmother village PART whereCOP
  हजुआमाको गाउँचाहिँ कहाँ हो?
  Where is your village?
 • BUM
  village here
  गाउँ यतै हो
  The village is here.
 • BUM
  house -ALSO NEG.xx father property -PL mantake -xx
  घरै छैन बाउ सम्पत्ति पनि मान्छेले लग्यो।
  I have no house; people took away my parents property.
 • BUM
  now house -ALSO Pardenhouse
  अहिले घर पनि पार्देनको घर हो
  This house is Parden's house.
 • NYI
  3 house village name what say
  उसको घर गाउँको नाम के हो?
  What is the name of his village?
 • BUM
  house always here now house PART
  घर यतै हो अहिले घर चाहिँ
  The house is around here; as for this house..
 • BUM
  now Kunsang Tshiring 1PL father property -PL up KunsangTshiring all xx 1PL property -PL
  अहिले कुन्साङ छिरिङ हाम्रो बाउ सम्पति हरु माथि कुन्साङ छिरिङ सबै
  Now, Kusnsang Tshiring has taken away all of my parents property.
 • BUM
  now 1PL elder.brother die
  अहिले हाम्रो दाई.........मरे
  Now, my elder brother died....
 • BUM
  father PART now property Kunsang Tshiring sit 1 man houseinside xx xx -xx sit
  बुबा चाहिँ अहिले सम्पति कुन्साङ छिरिङ बसे म मान्छे घरमा बाहालाम बसेको
  My father's property was taken away by Kunsang Tshiring; now, I am
 • BUM
  what -ALSO what -ALSO NEG.xx 1 now
  केहि पनि छैन अहिले म सँग
  Now, I have nothing with me.
 • BUM
  field -ALSO NEG.xx what -ALSO what -ALSO NEG.xx
  खेत पनि छैन केहि पनि छैन
  I have no fields and nothing other.
 • NYI
  now grandmother only.one sit -xxxx
  हजुरआमा एक्लै बस्नुहुन्छ हो?
  Is it that you are living alone?
 • BUM
  1 alone
  म एक्लै
  I am alone...
 • NYI
  who -ALSO NEG.xx xx
  कोहि पनि छैन हो?
  Is there none of you?
 • BUM
  NEG.xx
  छैन
  There is none.
 • NYI
  child -PL who -ALSO NEG.xx xx
  बच्चा कोहि पनि छैन हो?
  Is it that you have no children as well?
 • BUM
  child NEG.xx child daughter one COP.xx this -ALSO die finishgrandson xx COP.xx this grandson xx diefinish
  बच्चा छैन छोरी एउटा थियो त्यो पनि मर्यो एउटा नाति थियो त्यो पनि मर्यो
  I have no child; there was one daughter, she died; there was one
 • BUM
  now granddaughter only.one PART COP.xx Ten Norbu know xxKoya
  अहिले नातिनि एउटा मात्रै छ तेन नोर्बु चिन्नु हुन्छ कोया
  Now, there is only one granddaughter; do you know Ten Norbu?
 • NYI
  yes know COP.xx
  अँ चिन्छ
  Yes, I know him.
 • BUM
  3 wife PART 1granddaughter
  उसको स्वास्नि चाहिँ मेरो नातिनि
  His wife is my granddaughter.
 • BUM
  this PART xx after NEG.xx
  यो मात्र हो अरु छैन
  It is just her; there is no other (of mine)
 • NYI
  grandmother 2 small time book learn -xx getNEG- get
  हजुरआमा सानो बेला पढ्न पायो कि पाएन?
  Grandma!did you get chance to study in your childhood?
 • BUM
  xx book learn -xx NEG- get trouble experience experience whatCOP.xx work do - father trouble experience -xx whatCOP.xx
  पढ्न पाएन दुख पाउँदा पाउँदा के छ काम गर्दा दुख पायो के छ।
  I did not get any chance to study; I had to work all the times, I did
 • BUM
  work do -xx book learn -xx where get -xx
  काम गरेपछि पढ्न कहाँ पाउँछ
  Who can get chance to study just doing work all the times?
 • NYI
  grandmother now work PART what COP.xx villageinside
  हजुरआमा अहिले काम के छ गाउँमा?
  Grandma! what are the works in the village now?
 • BUM
  what -ALSO front.cloth weave sell waist.cloth weave sell after 1man labour go NEG- be.able
  के पाङगाब (अगाडि लगाउने लुगा) बुनेर बेच्ने किन (बाँध्ने कम्मरमा)
  I can not do other people's work; I just weave and sell Pangab
 • BUM
  load carry xx NEG- be.able
  भारि पनि बोक्न सक्दैन।
  I can not carry the loads.
 • BUM
  man -PL now stone chop xx stone -ALSO carry NEG- be.able
  मान्छेहरु अहिले ढुङगा चिर्दैछ।फुटाउँदैछ ढुङ्गा पनि बोक्न सक्दैन
  Now, people are breaking stones; I can not do that.
 • BUM
  village PART work PART like.this front.cloth PART weavewaist.cloth PART weave -xx sell this xx
  गाउँ चाहिँ काम चाहिँ यस्तै पाङगाव बुन्ने किन बुन्ने अनि बेच्ने यस्तै
  The work in the village is like this; just weaving and selling
 • NYI
  1PL earlier
  हाम्रो अस्ति
  Earlier, our.....
 • NYI
  1PL Kutang PART year count xxxx
  हाम्रो कुताङ छ नि बर्ष हेर्यो भने
  In our Kutang, if we look at the calendar...
 • NYI
  month four.ORD NEG PART
  चौथो महिना हैन त
  It is the fourth month, is not it?
 • NYI
  month four.ORD date seven day saturday -LOCPART
  चौथो महिना सात गते शनिबार छ नि
  It is the fourth month, seventh day, on Saturday, is not it?
 • BUM
  date seven
  सात गते
  On the seventh day...
 • NYI
  earthquake big come time -LOCPART
  भुकम्प ठूलो आउँदा खेरि छ नि
  In that big earthquake, is not it?
 • BUM
  1PL here yard -LOC COP.xx
  हामि यता आँगनमा थियो
  I was here in the yard.
 • NYI
  this time -LOC grandmother where COP.xx
  हजुरआमा कहाँ थियो
  Where were you at that time, Grandma?
 • BUM
  here -LOC COP.xx
  यतै थियो।
  I was here.
 • NYI
  here -LOC what doCOP.xx
  यता चाहिँ के गरिरहेको थियो?
  What were you doing at the moment?
 • BUM
  basket near -LOC here
  डोकोको नजिक यता
  Near to this bamboo basket here....
 • BUM
  down reach -xx rock break say -xx
  तल पुगेर गिटि कुट भन्यो
  They called me to break stones down there.
 • BUM
  rock break rock break -xx down downsend -xx
  गिटि कुट्यो गिटि कुट्दा तल तल भयो
  I was breaking stones; it (earthquake) took me down and down.
 • NYI
  earthquake come time earthquake DOUBT knowledge get DOUBT whatDOUBTthink
  भुकम्प आउँदा भुकम्प हो कि थाहा भयो कि के होला सोच्यो?
  Did you know that it was an earthquake or you thought someting else?
 • BUM
  earthquake always like.this house -PL here ONOM.xx hereONOM.xx say -xx xx
  भुकम्प यस्तो घरहरु यता स्याराराक उता स्याराराक भन्यो हैन।
  When the earthquake hit, it made noise in the houses.
 • NYI
  this earthquake come finish -xx REFL village around -LOC man who whoCOP.xx
  यो भुकम्प आएपछि आफु वरिपरि मान्छे को को थिए?
  Who were around you when the earthquake hit?
 • BUM
  Langma 1PL two xxCOP.xx
  लाङ्मा हामी दुईजान मात्रै थियो
  With Langma, we were two here.
 • BUM
  after what -ALSO 1PL two here sleep 1PL here onlysleep
  अब चाहिँ हामी यता सुत्यो हामी यता मात्रै सुत्यो
  We slept only on this side.
 • NYI
  earthquake come finish -xx what do2 -PL
  भुकम्प आएपछि के गर्यो तिमीहरु
  What did you do when the earthquake hit?
 • NYI
  that.side walk this.side walk do -xx here floorsit
  यता कुद्ने उता कुद्ने गर्यो कि यता भुइँमा बस्यो
  Did you run hither and thither or you just sat on the floor?
 • BUM
  silent sit 1 here silent sit -xx fear -xx walk -xx leg breaksend xx think silent sit -xx
  चुपचाप बस्यो म यता चुपचाप बस्यो डराएर दौडिँदा खुट्टा भाँच्छकि भनेर
  I just sat here without doing anything thinking that legs would be
 • NYI
  this night PART wheresleep
  त्यो राति चाहिँ कहाँ सुत्यो?
  Where did you sleep at that night?
 • BUM
  this night PART Pyuin house upsleep
  यो राति चाहिँ पुईनको घरमाथि सुत्यो
  At that night, I slept up from Puin's house.
 • BUM
  field sleep
  खेतमा सुत्यो
  I slept on the field.
 • NYI
  field -LOC sleep
  बारिमा सुत्यो
  You slept on the field.
 • BUM
  field sleep PART man maize xx xx -xx after 1PLhere only sleep
  बारिमा सुत्यो मान्छेको मकै चेपेर।थिचेर लोभ लाग्यो अब चाहिँ हामी
  Thinking that the maize plants will be spoiled, we slept around here.
 • NYI
  this night sleep time -LOC
  त्यो राति सुत्दा खेरि
  While sleeping at that night...
 • NYI
  now xx this time relief.aid NEG.xxyard
  अहिले नै यतिखेर राहात पनि थिएन यो आँगनमा
  At the moment, there was no relief as well...
 • NYI
  tarpaulin NEG.xx NEG PART
  पाल छैन हैन त
  There were no tarpaulin's, is not it?
 • BUM
  NEG.xx here
  यता छैन
  It was not here.
 • NYI
  this time -LOC what cover
  यहाँ के ओढ्यो
  What did you use to cover your body?
 • BUM
  xx cloth cover
  हाम्रै लुगा ओढ्यो
  We used our own clothes.
 • NYI
  night -LOC PART whattrouble what what experience
  के के भयो?
  What troubles you had to face?
 • NYI
  house -LOC things take.out -xx NEG- get food eat -xxNEG- get cloth NEG.xx get.hungry trouble experience
  घर छैन सामान बाहिर निकाल्न सकेन खाना खान पाएन लुगा छैन भोग लाग्ने दुख
  Many troubles you had to face: no house, not able to take things
 • NYI
  what say mind inside this PART morefear -xx
  छ नि मनभित्र यो छ नि धेरै डराउनु
  Being frightened......
 • NYI
  what what trouble experience
  के के दुख पायो?
  What troubles you had to face?
 • BUM
  xx xx tarpaulin PART 3PL tarpaulin xx 1PL up xxcover
  यो पाल चाहिँ उनिहरु पाल सापटलिएर हामी माथि पुरै ओढ्यो
  We borrowed this tarpaulin from them, and that is sufficient to cover
 • BUM
  here man a.lot this down xx tarpaulin whereCOP.xx
  यता मान्छे धेरै यो तल यतिखेर पाल कहाँ हुने?
  There were many men; there was no chance to get tarpaulin here.
 • NYI
  earthquake come finish -xx
  भुकम्प आएपछि
  After the earthquake hit.........
 • NYI
  down PART PART government COP xx COP
  तलबाट सरकारि भएपनि
  From down, be it either government...
 • NYI
  then later relief.aid a.lot come NEG PART
  अनि पछि राहत धेरै आयो हैन
  There was a lot of relief materials, is not it?
 • BUM
  come
  आयो
  Yes, it came.
 • NYI
  here day how.may finish -xx this relief.aid PARTcome
  यहाँ कति दिन पछि यो राहात चाहिँ आयो
  How long after the earthquake the relief materials arrived here?
 • BUM
  memory -xx NEG.xx
  यादै छैन
  I do not remember anything.
 • NYI
  relief.aid PART what what come.xx downPART
  राहात चाहिँ के के आयो तलबाट
  What relief materials did come from down?
 • BUM
  later -LOC one later -LOC 1 house inside beer drink xxsay
  पछि तिर एक पछि मेरो घर भित्र जाँड खानु आउनु भने
  Later, one called me to drink DZAAND in one's house.
 • BUM
  man filled PART COP.xx
  मान्छे धैरै थियो
  There were many people
 • BUM
  xx xx xx house down down down some beer cup bring -xxyard come -xx some steps climb COP.xx dilemma
  फेरि आयो घर तल तल कुनै जाँडको कप लिएर आगँनमा आयो कुनै सिँढि चढ्यो
  (The earthquak) stroke one's again; some came out with cup's of
 • BUM
  relief.aid PART come.xx
  राहात त आयो
  The relief materials came.
 • BUM
  money give -xx rice give -xx oil give -xx gheegive -xx
  पैसा दियो चामल दियो तेल दियो घिउ दियो
  They gave us rice, oil, ghee etc.
 • BUM
  tarpaulin give -xx
  पाल दियो
  They gave tarpaulin
 • NYI
  earthquake come finish -xx 1PL this village -LOC PART househow.many collapsebecome
  भुकम्प आएपछि यो हाम्रो गाउँमा छ नि घर कति भत्केको छ?
  How much damage has been there with this earthquake in our village?
 • BUM
  collapse xx xx man collapse xx xxxx
  भत्केको मात्रै छ मान्छे भत्केको मात्रै छ
  Oh! everyone's has been damaged.
 • BUM
  now 1 house -ALSO totally collapse become WorkenTenzing down go -xx NEG- come -xx labour call.for.work house do
  अहिले मेरो घर पनि पुरै भत्केको छ उर्केन तेन्जिङ पनि तल गएर आएन मेला
  Now, all of my house has been damaged; Urken Tenzing also did not
 • BUM
  totally.open xx xx xx many.xx totally.open
  ह्वाङगै छ धेरै दिन ह्वाङगै
  It was open; for long, it was open.
 • BUM
  food eat xx outside eatfear -xx
  खान खाएपनि बाहिर खानु पर्छ डरै लाग्छ
  Even for eating, we have to eat outside; It is frightening (inside)
 • NYI
  now xx house do NEG- finish xx
  अहिले सम्म घर बनाएको छैन त?
  Havenot you made the house till now?
 • BUM
  1 PART do front xx do always totally.open xxxx PART do finish
  मेरो चाहिँ बनायो अगाडि पछाडि बनायो साह्रै ह्वाङगै पछाडिको चाहिँ बना‌ई
  My house which was damaged badly in the front and in the back, has
 • BUM
  front do COP.xx now
  अगाडि बनायो....छ अहिले
  The front has been made.......now it has....
 • BUM
  unsure Parten REFL NEG- come -xx come -xx NEG.xx -xx labourcall.for.work -xx do
  खै पर्तेन आफु नआएर आउनै छैन मेला खोजेर बनाएँ
  Parten did not come; so, I myself found the workers and repaired it.
 • BUM
  house PART all ruin ruin only xxxx
  घर त सबै बिग्रेको मात्रै देख्छ
  All of the houses have been ruined.
 • NYI
  earthquake
  भुकम्प
  This earthquake...
 • BUM
  now 3PL see like.this here damage.ONOM up -LOC damage.ONOMlike.this xx
  अहिले उनिहरुको हेर्दा यता बुलुकबुलुक उता बुलुकबुलुक भएछ।
  Now, these people are seen going here and there.
 • NYI
  this earthquake come finish -xx PART 1PL villageman -PL
  यो भुकम्प आएपछि हाम्रो गाउँले मान्छेहरु
  After the earthquake hit, the villagers...
 • NYI
  man COP xx injury comeNEG- come
  मान्छेलाई चोटपटक भयो कि भएन?
  Was someone injured or not?
 • BUM
  injury PART Rigzin one PART
  चोटपटक त रिक्जिन मात्रै है
  The injured one is Rikzin only, is not it?
 • NYI
  Rigzin say -xx xx
  रिक्चिन भन्ने चाहिँ
  Rikcin is....
 • BUM
  up Kyuang Tsyon father PART PART this 3 xx PART
  माथि क्युवाङ च्योन बुबा चाहिँ, उ उहाँ घरपरिबार चाहिँ
  You may know father of Kwang Chjon; She is his spouse.
 • NYI
  1PL this 1PL village -LOC cow morekeep
  हाम्रो यो हाम्रो गाउँमा गाई धेरै पाल्छ
  In our village, a large number of cows are kept.
 • BUM
  cow PART injury NEG- come PART
  गाईहरुलाई चोटपटक भएन है
  No cows have been injured.
 • BUM
  COP cow PART Krwak PART cow moresay -xx
  हो गाई चाहिँ क्रयाकको गाई धेरै भनेछ
  There are many cows injured in Kryak.
 • BUM
  COP Khamdi ox
  हो खाम्दिकको गोरु...
  Yes, Khamdik's ox....
 • BUM
  Khamdi ox Krwaba fall.down Pandzet down fall.down -xx die xx cowone PART
  खाम्दिक गोरु क्रवबा तल लड्यो पाँजेड तल लडेर मर्यो रे एउटा गाई
  .. one of Khamdik ox died falling down from Krwaba down to Pandzet.
 • BUM
  Nale PART cow more die say -xx
  नालेको गाई त धेरै मर्यो
  Many bulls of Nale were killed...
 • NYI
  this earthquake come finish -xx PART
  भुकम्प आएपछि छ नि
  After the earthquake....
 • NYI
  come finish -xx like.this REFL village COP xx COP REFL COP xxCOP
  आएपछि यस्तो आफ्नै गाउँ भएपनि आफै भएपनि
  ...in the village or by onself...
 • NYI
  pray COP xx COP do NEG- do
  पुजापाठ गर्यो कि गरेन
  Was there worship/ceremony performed?
 • BUM
  xx do -xx pray PART xxdo -xx
  धेरै गर्यो पुजापाठ त धेरै गर्यो
  The worship/ceremony was done a lot.
 • BUM
  true pray PART do -xx man all
  साँच्चिकै पुजापाठ त गर्यो मान्छे सबैजना
  Really, the worship/ceremony was performed a lot.
 • BUM
  pray PART man kind kind do -xx
  पुजापाठ त थरिथरि गर्यो
  Different kinds of worshipping were performed.
 • NYI
  1PL village -LOC PART Mane xx Kane xx Gumba xx NEGPART REFL -PL injury become COP.xx xx NEG.xx
  हाम्रो गाउँमा छ नि माने छ काने छ गुम्बा छ हैन त यनिहरु क्षति भएको छ
  In our village, we have Mane, Kane, Gumba etc.; whether there was
 • BUM
  Kane break -xx COP.xx xx Kane up earthquake come -xx Kanestone -PL xx.ONOM do -xx
  काने भत्केको छ भनेछ काने माथि भुकम्प आएर ढुङगाहरु भननननन गर्दो रेछ
  Many Kanes are said to be damaged.
 • NYI
  grandmother 2 PART this earthquake say -xx PART whatCOP
  हजुरआमा छ नि यो भुकम्प भेनको के हो?
  Grandma! what do you think the earthquake is?
 • BUM
  what -xx what -xx earlier like.this come -xx NEG- experiencenow xx one see xx xx like.this earthquake see -xxNEG- experience
  के के पहिला....यस्तो आएको महसुस गरेन अहिले यो एउटा देख्यो कहिले पनि
  I have never realized such event earlier in my life; now, I saw this
 • BUM
  before little little give come now like wherecome.xx
  अलिअलि त आउँथ्यो यो जस्तो त कहाँ आउँथ्यो
  There were only some minor ones before; this kind of earthquake was
 • NYI
  come PART come NEG PART 1PL
  आउन त आएको छ हैन हाम्रो
  It has occured; our...
 • NYI
  earthquake say -xx PART what COP how come -xx thisPART
  भुकम्प भनेको के हो यो कसरि आउँछ यो छ नि
  What do you think the earthquake is?; how does it happen?
 • BUM
  down down down send xx
  तल तल तल गर्छ नि
  It takes us down down and down.
 • NYI
  1PL up up Tibet xx come time -LOC
  हामी माथि भोटबाट आउँदा....
  When we come down from Tibet...
 • NYI
  grandmother PART this Tibetgrandmother
  हजुरआमा छ नि यो भोट हजुरआमा
  Grandma!, this Tibet....
 • NYI
  this PART man -PL what say -xx 1PL land down -LOC elephantxx this PART here move PART come COP.xx
  छ नि यो मान्छेहरु हाम्रो जमिनमुनिमा हात्ति छ यो चाहिँ यता हल्लिन्छ
  These people say that the animals like an elephant are under the
 • NYI
  REFL this PART grandmother 2 mind inside -LOC earthquake say -xxwhat COP
  यो आफु छ नि हजुरआमा तपाई मनमा भुकम्प भनेको के हो?
  What do you think the earthquake really is?
 • BUM
  this what COP.xx what COP.xx earlier xx NEG- come xx NEG.know.xx
  यो के छ के छ पहिले देखीनै नआएको हुनाले अहिले केहि थाहा छैन
  I do not know as I did not have prior experience of this yet.
 • BUM
  1 old.woman become xx
  म बुढि भएछ
  Now, I have been old.
 • NYI
  like.this like xx always now till always NEG- experiencexx
  यो जस्तै दुख कहिल्यै पनि अहिले सम्म भएको छ?
  Did you have such sufferings earlier as well?
 • BUM
  always now till come -xx NEG- experience
  अहिलेसम्म कहिल्यै पनि यस्तो दुख पाएको छैन
  I have never felt such an event yet.
 • BUM
  little little do PART now like always come -xx NEG-experience
  अलिकति अलिकति भएको छ यो जस्तै कहिल्यै पनि आएको थिएन
  Only minor ones were there but this kind of situation never occured.
 • NYI
  1PL this
  हाम्रो यो
  Then, our...
 • NYI
  Bihi up -LOC Sherang xx NEG PART Sherang holy.placebig xx NEG PART
  बिहिको माथि हाम्रो सेराङ छ हैन त सेराङ महत्वपुर्ण तिर्थस्थल छ हैन त
  Above Bihi, there is Serang which is an important pilgrimage site.
 • NYI
  Sherang -LOC Lama a.lot xx Gumbaxx
  सेराङमा लामा धेरै छ गुम्बा छ
  In Serang, there are many Lamas and Gumbas.
 • NYI
  this PART injury become COP.xx xxNEG.xx
  यिनिहरु क्षति भएको छ कि छैन
  Whether they were damaged or not?
 • BUM
  this -LOC injury COP.xx say -xx PART
  यसमा क्षति भएको छ रे है
  They are said to have been damged, is not it?
 • BUM
  little little fall.down COP.xx say -xx
  अलिकति अलिकति भत्केको छ रे
  They have been some minor damages.
 • NYI
  1PL this village xx learnPART
  हाम्रो यो गाउँ मुख्य बाटो छ नि
  We have this important path here...
 • NYI
  this village Krwak up go xx go Titur go xx go down DyangDodang go xx go this learn PART how COP.xx
  यो गाउँ क्याक गएपनि तितुर तिर गएपनि तल ड्यङ दोदाङ गएपनि यो बाटो कस्तो
  What is the condition of road?;Either we go to Krwak or Titur or
 • BUM
  1 anywhere NEG- walk -xx REFL -place sitsend -xx
  म कतै पनि गएको छैन यतै थपक्प बसेको छु।
  I have gone nowhere; I am simply living here.
 • NYI
  always sit xx sit learn PART how COP.xxhere
  सँधै बसिरहेपनि बाटोचाहिँ कस्तो छ यता
  Even though being here, what is the condition of road?
 • NYI
  ear listen listen xx listen
  कानबाट सुनेपनि हुन्छ
  You mave have heard as well.
 • BUM
  learn bad COP.xx front PART 1NEG- go
  बाटो साह्रै नराम्रो पहिला थियो म गएन
  The path is very bad; but, I have not gone.
 • BUM
  1 where -ALSO NEG- go
  म कहिँ पनि गएन
  I did not go anywhere.
 • NYI
  okay okay grandmother thank.you then 1PL with 1PLthis
  ल ल हजुरआमा धन्यवाद तपाईसँग यो हाम्रो
  Thank Grandma!, this is our..
 • NYI
  what say earthquake around -LOC talk little speak -xx get -xxthank.you
  के भन्छ भुकम्पको बारेमा अलिकति कुरा बयान गर्नुभयो धन्यवाद।
  Thank you for describing your earthquake experience to us!